--- ---

AEX-index (562,58) nader testgebied weerstand

De AEX opende vorige week op 552,89 boven de hoogste notering van een week eerder (> AEX 549,01). Het koersgat tussen de laagste notering vorige week op AEX 552,01 en 549,01 is in het oranje prijskader in de grafiek weergegeven. Het is gebruikelijk dat koersgaten in de grafieken vaak enige tijd later worden opgevuld. Dit is een scenario voor de komende weken, omdat na drie mislukte uitbraakpogingen boven 563,98 vorig jaar sprake is geweest van een test van de meerjarige weerstand. Na de recente rally lijkt een (tijdelijke) neerwaartse correctie in komende weken een gezonde reactie.

Technische visie: test weerstand, daarna terugval

Indicatieve langetermijn steun:                 549

Indicatieve langetermijn weerstand:          575

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de AEX-index (klik hier)


AEX-index (562,32) optimisme passeert grenzen

De AEX-index maakt zich opnieuw op voor een test van de koerstop op 563,98 uit 2007. In januari 2018 wist de AEX-inde gedurende 8 dagen boven de top van 2007 te noteren. In mei 2018 werden 7 dagen boven de top gesignaleerd. In juni 2018 waren dat twee dagen (op slotkoersbasis) en in juli/augustus 2018 lukt dit gedurende 17 achtereenvolgende dagen. Gemeten op basis van slotkoersen komt het gemiddeld aantal testdagen uit op 8,5 handelsdag. Gelet op de actuele stijgende trend lijkt deze week en volgende week geschikt voor een nieuwe test.

Technische visie: boven 565 is het koersdoel 577

Indicatieve kortetermijn steun:                 553/539

Indicatieve kortetermijn weerstand:          564/577

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de AEX-index (klik hier)


EuroStoxx-50 index (3.438,06) test weerstand

Vanuit charttechnisch oogpunt voldoet het proces van aanaangesloten hogere bodems en toppen aan de definitie van een stijgende trend. De daling uit het vierde kwartaal 2018 is in het eerste kwartaal van 2019 volledig ingelopen. Ook zijn de hellings-hoeken van zowel het 20-daags als het 120-daags gemiddelde weer stijgend. Alleen de koerstoppen van 27 september (= 3449,79) en 28 augustus 2018

(= 3463,03) vormen nu een gezamelijke weerstand-zone die winstnemingen kan uitlokken. De volgende weerstand liggen rond 3527 en 3592. Correcties worden idealiter opgevangen boven 3350.

Technische visie: tijdelijke aarzeling bij weerstand

Indicatieve kortetermijn steun:                 ca. 3350

Indicatieve kortetermijn weerstand:          ca. 3463

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de EuroStoxx 50 index (klik hier)


S&P 500 index (2.895,77) de hebzucht zet door

De koerstop van januari 2018 in de S&P 500 index bij een topniveau 2872,87 is gepasseerd. Het piek-niveaus van september 2018 bij 2940,91 heeft een magnetische werking. Dit ‘all-time high’ blijft het koersdoel zolang de S&P 500 index boven de meest recente bodem (= 2785,02) blijft noteren. Het is mogelijk dat de actuele koers een ‘throw-over’-poging is die wel vaker voorkomt bij stijgende wig-patronen. De ‘throw-over’ zou in deze situatie binnen twee handelsdagen een feit moeten zijn. Stijgende wigpatronen zijn ‘bearish’ eindpatronen die een trendomslag aankondigen. We zullen zien.

Technische visie: test weerstandzone 2870 - 2941

Indicatieve kortetermijn steun:                 ca. 2870

Indicatieve kortetermijn weerstand:          ca. 2941

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de S&P 500 index (klik hier)


Brent future ($ 71,28) test gebroken steunniveau

De termijnprijs van Brent Crude Oil heeft het piek-niveau van 25 januari 2018 (= $ 71,28) bereikt. Dat is een belangrijk koersniveau vanuit intermarket technische analyse, omdat de terugval daarna samenviel met de correctie in de S&P 500 index die op 26 januari 2018 piekte. Op 18 juli 2018 ($ 71,19) en 15 augustus 2018 ($ 70,30) acteerde het piek-niveau van 25 januari 2018 als nieuwe steun. Een rolwisseling van de (naderhand gebroken ) steun kan zich nu voordoen in de terugkeer van nieuwe weerstand. Het 20-daags gemiddelde is stijgend, maar het 120-daags gemiddelde is nog dalend!

Technische visie: winstnemingen zijn nu mogelijk

Indicatieve kortetermijn steun:                     $ 68

Indicatieve kortetermijn weerstand:               $ 71

Bekijk de Best Turbo’s van Commerzbank aangaande de Brent future (klik hier)


EUR/USD ($ 1,1278) uitbraak uit driehoek a.s.

Het valutapaar EUR/USD toont sinds de bodem in november 2018 voldoende veerkracht om telkens weer boven $ 1,12 op te veren. Hierdoor kan een horizontale steunlijn worden gehanteerd voor indicatieve vraag. Tegelijkertijd is er een dalende trendlijn die EUR/USD afgelopen 12 maanden naar beneden duwt. De dalende 20-/120-daags koers-gemiddelden bevestigen de overwegende verkoop-druk. Een uitbraak uit de driehoekformatie nadert en de speelruimte wordt beperkt tussen $ 1,12-1,13 waarna de uitbraak de richting van de trend bepaalt

Technische visie: uitbraak < $ 1,12 of boven $ 1,13

Indicatieve steun:                      $ 1,1200 - $ 1,0800

Indicatieve weerstand:              $ 1,1300 - $ 1,1400

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande EUR/USD (klik hier)


Loef Technische Surveillance Legenda

Kleuren in de grafiek               Technische analyse interpretatie & kwantitatieve beslisregels voor de trendfasen

Groen (stijgend) / bullish        beurskoers boven 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde boven 120-daags gemiddelde

Rood (dalend) / bearish           beurskoers onder 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde onder 120-daags gemiddelde

Zwart (neutraal) /neutral        overgangsfase tussen stijgende en dalende trend, waarbij geldt:

beurskoers boven 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde onder 120-daags gemiddelde of

beurskoers onder 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde boven 120-daags gemiddelde.

Blauwe lijn                                4-weeks of 20-daags simpel gemiddelde (SMA)

Rode lijn                                    24-weeks of 120-daags simpel gemiddelde (SMA)

Edward Loef

DISCLAIMER 

Dit document is opgesteld door LOEF Technische Analyse in samenwerking met Commerzbank en uitsluitend voor informatieve doeleinden bedoeld en bevat op geen enkele wijze een financieel, fiscaal, juridisch of ander advies.

De informatie, grafieken, cijfers, meningen of commentaren die dit document bevat zijn gegeven uitsluitend op indicatieve titel en bevatten geen aanbod, aanleiding of uitnodiging tot aanschaf of verkoop van beursproducten van Commerzbank.

Deze presentatie/publicatie heeft geen enkele contractuele waarde. Commerzbank en/of LOEF Technische Analyse kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of schade direct of indirect voortvloeiend uit de bestudering of het gebruik van dit document. Als u de beursproducten van Commerzbank wenst aan te schaffen of meer informatie daarover wenst, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke financiële intermediair.

Op het moment van schrijven heeft LOEF Technische Analyse in privé of zakelijk geen posities in de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document of financiële instrumenten gerelateerd aan de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document.

De waarde van genoemde onderliggende waarden kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

AUTEUR

Edward Loef CFTe, onafhankelijk geregistreerd Certified Financial Technician, eigenaar/oprichter LOEF Technische Analyse (te Utrecht)

Wilt u reageren?

Heeft u opmerkingen, vragen, suggesties over technische analyse? Stuur uw reactie naar LOEF Technische Analyse: mail@edwardloef.com

Geef een reactie