--- ---

AEX-index (555,34) lonkt naar koerstop uit 2018

De langetermijn beleggers in de AEX-index worden geattendeerd op de weer stijgende hellingshoek van het (rode) 24-weeks gemiddelde. Deze krul omhoog illustreert een draai naar het positieve sentiment dat voor het laatst werd gezien in het derde kwartaal van 2018, waarbij destijds de AEX ook boven een stijgend 4-weeks gemiddelde noteerd. Na de positieve kruising in de gemiddelden hebben zich drie correctieve weken voorgedaan met als resultaat opeenvolgende hogere bodems. De top uit 2018 (= AEX 576,90) komt in het vizier en dat blijft zo bij een stijgend 20-daags gemiddelde.

Technische visie: stijging naar top 2018 haalbaar

Indicatieve langetermijn steun:                 530

Indicatieve langetermijn weerstand:          575

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de AEX-index (klik hier)


AEX-index (555,56) optimisme passeert grenzen

De AEX heeft in het eerste kwartaal de opgelopen koersverliezen uit het vierde kwartaal van 2018 weer ingelopen. De zorgen eind 2018 zijn opgelost. Bij de opmaak van dit rapport noteert de AEX op de hoogste stand van 2019. De eerstvolgende weer-standgrens wordt gevonden bij AEX 565,58. Deze week begon met laagste notering op 1 april jl. (= AEX 552,01), hetgeen boven de hoogste notering van de vorige handelsdag (= AEX 549,01) lag. Vaak wordt eerst zo’n koersgat gevuld met noteringen. Boven het 20-daags gemiddelde is de trend positief.

Technische visie: boven 545 is het koersdoel 565

Indicatieve kortetermijn steun:                 542/530

Indicatieve kortetermijn weerstand:          555/565

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de AEX-index (klik hier


EuroStoxx-50 index (3.386,42) nadert weerstand

De langetermijn grafiek van de EuroStoxx-50 index illustreert op maandbasis nog een notering onder het (rode) 24-maands gemiddelde, waardoor er nog twijfels bestaan over het koersverloop later dit jaar en komende jaren. De meerjarige trend is al bijna 20 jaar dalend en de dalende weerstandlijn langs de koerstoppen van 2000 en 2007 heeft daarna bij het terugtesten ervan in 2015 en 2018 voor verkoop-druk gezorgd. De neerwaartse trendbreuk eind 2018 onder de stijgende steunlijn vanaf 2011 geeft een hint richting een lagere top dit jaar op/onder de 3500-puntengrens. Dat is ca. 3,3% koerspotentieel.

Technische visie: onderweg naar weerstand 3500

Indicatieve kortetermijn steun:                 ca. 3200

Indicatieve kortetermijn weerstand:          ca. 3400

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de EuroStoxx 50 index (klik hier)


S&P 500 index (2.867,19) optimisme domineert

In januari 2018 bereikte de S&P 500 index een top-niveau bij 2872,87. Gelet op de ontwikkelingen erna mag in de nabije toekomst enig duw- en trekwerk rond deze markante top worden verwacht. Een uit-braak boven 2872,87 naar 2940,91 (zie piekniveau 2018) kan voor hoogtevrees gaan zorgen. Een hint in die denkrichting is het stijgende wigpatroon dat zich in de S&P 500 index lijkt te ontwikkelen. De afstand tussen de toppen en bodems wordt steeds kleiner en wijst op toenemende spanningen. Boven het 20-daags gemiddelde is er weinig reden tot zorg. Alleen onder 2700 komt hierin verandering.

Technische visie: test weerstandzone 2870 - 2941

Indicatieve kortetermijn steun:                 ca. 2800

Indicatieve kortetermijn weerstand:          ca. 2940

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de S&P 500 index (klik hier)


Brent future ($ 69,23)

De termijnprijs van Brent Crude Oil sijpelt langzaam richting $ 70. Dit prijsniveau blijkt begin 2018 een top en medio augustus 2018 een bodem te hebben voortgebracht. Het gezegde luidt hier: ‘oude weer-stand wordt nieuwe steun’. Het omgekeerde is ook waar: ‘oude steun wordt nieuwe weerstand’. Dat wil zeggen, zodra vorige draaipunten gepasseerd worden, verandert de rol van steun en weerstand. De stijging van de termijnprijs van Brent Oil gaat dus een interessant koersniveau tegemoet, waarbij $ 70 tot $ 71 een nieuwe weerstandrol kan vervullen. De stijgende wig wijst al op enige vermoeidheid.

Technische visie: de trend is boven $ 67,50 positief

Indicatieve kortetermijn steun:                  $ 67,5/65

Indicatieve kortetermijn weerstand:               $ 70/71

Bekijk de Best Turbo’s van Commerzbank aangaande de Brent future (klik hier)


EUR/USD ($ 1,1203) terugval onder trendlijn

Het valutapaar EUR/USD heeft in de afgelopen zes maanden last gehad van een dalende weerstandlijn langs de koerstoppen van september 2018 en koers toppen van het eerste kwartaal dit jaar. Er tekent zich nu een dalende driehoek af, waardoor op enig moment EUR/USD waarschijnlijk onder de bodem-niveaus wordt gedrukt. Dat moment lijkt niet ver meer weg. Trendextrapolatie brengt onder $ 1,12 een dalingsscenario richting $ 1,08 op het netvlies. Zowel het 20-daags als 120-daags gemiddelde daalt. Het dalingsscenario wordt gaandeweg urgenter.

Technische visie: onder $ 1,12 risico’s op ‘vrije val’

Indicatieve steun:                     $ 1,1200 - $ 1,0800

Indicatieve weerstand:            $ 1,1400

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande EUR/USD (klik hier)


Loef Technische Surveillance Legenda

Kleuren in de grafiek               Technische analyse interpretatie & kwantitatieve beslisregels voor de trendfasen

Groen (stijgend) / bullish        beurskoers boven 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde boven 120-daags gemiddelde

Rood (dalend) / bearish           beurskoers onder 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde onder 120-daags gemiddelde

Zwart (neutraal) /neutral        overgangsfase tussen stijgende en dalende trend, waarbij geldt:

beurskoers boven 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde onder 120-daags gemiddelde of

beurskoers onder 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde boven 120-daags gemiddelde.

Blauwe lijn                                4-weeks of 20-daags simpel gemiddelde (SMA)

Rode lijn                                    24-weeks of 120-daags simpel gemiddelde (SMA)

Edward Loef

DISCLAIMER 

Dit document is opgesteld door LOEF Technische Analyse in samenwerking met Commerzbank en uitsluitend voor informatieve doeleinden bedoeld en bevat op geen enkele wijze een financieel, fiscaal, juridisch of ander advies.

De informatie, grafieken, cijfers, meningen of commentaren die dit document bevat zijn gegeven uitsluitend op indicatieve titel en bevatten geen aanbod, aanleiding of uitnodiging tot aanschaf of verkoop van beursproducten van Commerzbank.

Deze presentatie/publicatie heeft geen enkele contractuele waarde. Commerzbank en/of LOEF Technische Analyse kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of schade direct of indirect voortvloeiend uit de bestudering of het gebruik van dit document. Als u de beursproducten van Commerzbank wenst aan te schaffen of meer informatie daarover wenst, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke financiële intermediair.

Op het moment van schrijven heeft LOEF Technische Analyse in privé of zakelijk geen posities in de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document of financiële instrumenten gerelateerd aan de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document.

De waarde van genoemde onderliggende waarden kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

AUTEUR

Edward Loef CFTe, onafhankelijk geregistreerd Certified Financial Technician, eigenaar/oprichter LOEF Technische Analyse (te Utrecht)

Wilt u reageren?

Heeft u opmerkingen, vragen, suggesties over technische analyse? Stuur uw reactie naar LOEF Technische Analyse: mail@edwardloef.com

Geef een reactie