--- ---

AEX-index (535,38) in een tradingrange 515 - 545

De ‘engulfing bear’-patroon in week 9 wierp haar schaduw vooruit voor winstnemingen. Na negen weken met slotkoersen boven de openingskoers van de week acteerde het bodemniveau van eind juni 2015 nabij AEX 545 als weerstand. De winst-nemingen zetten ook vorige week door. Dit leidde tot een draai omlaag in het 4-weeks gemiddelde. Het 24-weeks gemiddelde is door de verkoopdruk in ook weer omlaag geduwd. Vanuit een langetermijn perspectief is sprake van een ebbeweging. De golf-slag omlaag kan een lagere top hebben gevormd.

Technische visie: t.z.t. weer verkoopdruk naar 515

Indicatieve langetermijn steun:                 515/475

Indicatieve langetermijn weerstand:          545/575

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de AEX-index (klik hier)


AEX-index (535,38) de eerste correctie vindt steun

Een milde correctie is in de AEX-index ingezet vanaf ca. AEX 545 maar deze is vooralsnog opgevangen rond de koerstoppen die in het vierde kwartaal van 2018 werden gezet. Boven AEX-530 zijn de kansen op dagbasis nog positief gelet op het stijgende 20-daags gemiddelde. Mogelijk wordt een dubbele top gezet nabij AEX 545 waarna een nieuwe terugval onder AEX 530 realistischer wordt als ook het 120-daags koersgemiddelde omlaag beweegt. Het 120-daags gemiddelde markeert de scheidslijn tussen de optimisten en de pessimisten.

Technische visie: verwacht steun bij de rode lijn

Indicatieve kortetermijn steun:                 530/520

Indicatieve kortetermijn weerstand:          545/555

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de AEX-index (klik hier)


EuroStoxx-50 index (3.304,44) terugtest/pullback

De EuroStoxx-50 index toont in de afgelopen 20 jaar een proces van lagere toppen. Na de eurocrisis in 2011 is de herstelpoging tot twee keer toe stuk ge-lopen rond 3700. Daarentegen werd de laatste dip opgevangen na een test van de koerstoppen uit 2010 en 2011. Een grote bron van zorg is de trend-breuk eind 2018. Dit duidt op een langetermijn ver-andering van richting. De opleving in de afgelopen twee maanden is dan ook waarschijnlijk een terug-testpoging die volgens de theorie eindigt bij de ge-broken steunlijn. De notering onder het dalende 24-weeks gemiddelde waarschuwt voor verkoopdruk.

Technische visie: een terugval komt dichterbij

Indicatieve langetermijn steun:                 ca. 3000

Indicatieve langetermijn weerstand:          ca. 3500

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de EuroStoxx 50 index (klik hier)


S&P 500 index (2.783,30) wacht roerige maand

Ook in de S&P 500 index waren een week geleden aanwijzingen voor een terugval. De koerstoppen in het vierde kwartaal lokten hoogtevrees en winst-nemingen uit. Positief is de stijgende hellingshoek van het 20-daags gemiddelde. De dalende hellings-hoek van het 120-daags gemiddelde blijft negatief. Een hertest van de recente koerstop lijkt mogelijk, maar bij 2800 doemt al een nieuwe dalende weer-standlijn op. Seizoentechnisch blijkt maart vaak een onrustige maand, waarna de maand april vaak de stemming doet verbeteren, voordat de ‘Sell in May’ gedachte naar verwachting begint te overheersen.

Technische visie: topvormingsproces lijkt ingezet

Indicatieve kortetermijn steun:                 ca. 2700

Indicatieve kortetermijn weerstand:          ca. 2800

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de S&P 500 index (klik hier)


Goud future in een correctiefase naar $ 1260

De termijnprijs van goud heeft de versnellingsfase van de afgelopen drie maanden afgebroken. De daling terug in het minder steile stijgende trend-kanaal is voor de kortetermijn negatief. De lange-termijn positieve trend is evenwel ongeschonden boven het 120-daags stijgende koersgemiddelde. De prijsdaling onder de vorige bodem voorafgaand aan de top en onder $ 1300 wekt het vermoeden dat een grotere correctie is ingezet. Een beweging tussen $ 1275 en $ 1300 lijkt waarschijnlijk. Onder

$ 1275 is doorzettende zwakte naar $ 1260 te ver-wachten. Boven $ 1310 ontstaan weer rallykansen.

Technische visie: terugval in langetermijn uptrend

Indicatieve kortetermijn steun:         $ 1275/$ 1260

Indicatieve kortetermijn weerstand: $ 1300/$ 1310

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de Goud future (klik hier)


EUR/USD kruipt naar de rand van een eurocrisis

Het valutapaar EUR/USD heeft de novemberbodem rond $ 1,12 succesvol getest. De verwachte cyclus-bodem is vermoedelijk gezet. Een nieuwe opleving ligt voor de hand echter een langetermijn dalende trendlijn beperkt het opwaarts koerspotentieel tot $ 1,1350. De opleving is vermoedelijk de laatste oprisping voordat de horizontale steun bij $ 1,12 definitief sneuvelt en het risico van een vrije val ontstaat. De dalende koersgemiddelden duiden op voortschrijdende verkoopdruk. Een nieuwe euro-crisis ligt in de loop van 2019 op de loer. De risico’s worden afgewend bij een stijging boven $ 1,14.

Technische visie: onder $ 1,12 risico’s op ‘vrije val’

Indicatieve steun:                                      $ 1,1200

Indicatieve weerstand:                             $ 1,1400

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande EUR/USD (klik hier)


Loef Technische Surveillance Legenda

Kleuren in de grafiek               Technische analyse interpretatie & kwantitatieve beslisregels voor de trendfasen

Groen (stijgend) / bullish        beurskoers boven 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde boven 120-daags gemiddelde

Rood (dalend) / bearish           beurskoers onder 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde onder 120-daags gemiddelde

Zwart (neutraal) /neutral        overgangsfase tussen stijgende en dalende trend, waarbij geldt:

beurskoers boven 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde onder 120-daags gemiddelde of

beurskoers onder 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde boven 120-daags gemiddelde.

Blauwe lijn                              4-weeks of 20-daags simpel gemiddelde (SMA)

Rode lijn                                  24-weeks of 120-daags simpel gemiddelde (SMA)

Edward Loef

DISCLAIMER 

Dit document is opgesteld door LOEF Technische Analyse in samenwerking met Commerzbank en uitsluitend voor informatieve doeleinden bedoeld en bevat op geen enkele wijze een financieel, fiscaal, juridisch of ander advies.

De informatie, grafieken, cijfers, meningen of commentaren die dit document bevat zijn gegeven uitsluitend op indicatieve titel en bevatten geen aanbod, aanleiding of uitnodiging tot aanschaf of verkoop van beursproducten van Commerzbank.

Deze presentatie/publicatie heeft geen enkele contractuele waarde. Commerzbank en/of LOEF Technische Analyse kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of schade direct of indirect voortvloeiend uit de bestudering of het gebruik van dit document. Als u de beursproducten van Commerzbank wenst aan te schaffen of meer informatie daarover wenst, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke financiële intermediair.

Op het moment van schrijven heeft LOEF Technische Analyse in privé of zakelijk geen posities in de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document of financiële instrumenten gerelateerd aan de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document.

De waarde van genoemde onderliggende waarden kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

AUTEUR

Edward Loef CFTe, onafhankelijk geregistreerd Certified Financial Technician, eigenaar/oprichter LOEF Technische Analyse (te Utrecht)

Wilt u reageren?

Heeft u opmerkingen, vragen, suggesties over technische analyse? Stuur uw reactie naar LOEF Technische Analyse: mail@edwardloef.com

Geef een reactie