--- ---

AEX-index (540,77) test voormalige steun bij 545

In week 9 van 2019 opende de AEX-index op 443,40 boven de hoogste notering van de week (= 443,03), maar sloot de week onder de openingskoers van de voorgaande week (< AEX 539,62) bij een slotkoers op 538,59. Dit koerspatroon staat formeel bekend als een ‘engulfing bear’, omdat het aanbod de vraag overschaduwt. Een hoogste notering werd vorige week bereikt bij AEX 544,80. Dit koersniveau heeft de bodem van eind juni 2018 bereikt, waardoor deze voormalige steun nu als een indicatieve weer-stand een rol kan gaan vervullen. De AEX aarzelt nu.

Technische visie: verwacht spoedig winstnemingen

Indicatieve langetermijn steun:                 515/475

Indicatieve langetermijn weerstand:          545/575

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de AEX-index hier


AEX-index (540,77) rijp voor een milde correctie

De stijgende steunlijn van de stijgingsfase ingezet eind 2018 is afgelopen week neerwaarts verlaten. De trendbreuk volgt op een afvlakkende toppenlijn, waardoor een stijgende wigformatie zich aftekent. De stijgende wig wordt ook wel ‘ending diagonal’ genoemd. De stijgende driehoek komt namelijk vaak voor aan het einde van een trendmatige beweging, omdat aanbod gaandeweg meer haast krijgt en hierdoor de kracht van de stijgingsfase vertraagt. Meestal is dit een voorbode voor winst-nemingen. Dit kan de AEX naar 520 terugduwen.

Technische visie: verwacht steun bij de rode lijn

Indicatieve kortetermijn steun:                 537/520

Indicatieve kortetermijn weerstand:          545/555

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de AEX-index hier


EuroStoxx-50 index (3.317,12) nadert weerstand

De stijgingsfase in de EuroStoxx 50 index na de mislukte neerwaartse uitbraak uit het dalende trendkanaal eind december 2018 is fenomenaal. De stijging bedraagt ca. 11% in tien weken tijd. Indien gekeken wordt naar vorige vergelijkbare perioden met vergelijkbare koerswinsten dan geeft de in het rood afgebeelde ‘Rate of Change’ (ROC)-grafiek een indruk van wat het meest waarschijnlijke gedrag in de komende weken zal worden. Na de top in 2015 startte de EuroStoxx-50 index telkens een correctie-fase of werd een adempauze ingelast. Begin 2015 was nog sprake van een stijgende trend, waardoor de rally toen doorzette. Die conditie geldt nu niet.

Technische visie: een terugval komt dichterbij

Indicatieve kortetermijn steun:                 ca. 3200

Indicatieve kortetermijn weerstand           ca. 3350

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de EuroStoxx 50 index hier


S&P 500 index (2.792,91) aarzelt bij vorige toppen

De S&P 500 index liet vorige week koersuitslagen zien tussen 2.813,49 en 2.775,13. De openings- en slotnotering vorige week op 2804,35 en 2803,69 lagen dicht bij elkaar, waardoor in de weekcandle (niet getoond) een kruispatroon ontstond. Dit wijst op twijfel. Aarzelingen zijn technisch begrijpelijk bij het naderen van omslagpunten uit het verleden. In het najaar van 2018 werden koerstoppen gezet op koersniveaus die de S&P 500 index vorige week bereikte (zie horizontale lijnen in de grafiek). De hoog-laag bandbreedte begin deze week overscha-duwt de bandbreedte van de hele vorige week!

Technische visie: topvormingsrisico neemt toe

Indicatieve kortetermijn steun:                 ca. 2650

Indicatieve kortetermijn weerstand:          ca. 2800

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de S&P 500 index hier


Oil Brent Future tussen steun en weerstand

De termijnprijs van Brent Oil beweegt momenteel boven een stijgend 20-daags gemiddelde, maar onder een dalende 120-daags gemiddelde. Vorige week werd de hoogste waardering van een week eerder (= $ 67,73) niet meer gehaald en eindigde Brent Oil op $ 65,07 onder de openingskoers van de week (< $ 66,97). In de getoonde grafiek op dag-basis is een lagere top op 1 maart 2018 zichtbaar, waardoor een dalende trendlijn ingetekend mag worden. De stijgende steunlijn lijkt te zullen breken. Hierdoor is een daling naar $ 64 en mogelijk $ 64 ingezet. Dit scenario geldt bij een prijs onder $ 66.

Technische visie: tussen $ 65 en $ 67,50 kwetsbaar

Indicatieve kortetermijn steun:         ca. $ 64 - $ 60

Indicatieve kortetermijn weerstand: ca. $ 66 - $ 71

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de Oil Brent Future (klik hier)


EUR/USD valt terug onder cyclische verkoopdruk

Het valutapaar EUR/USD heeft in de afgelopen drie maanden per saldo zijwaarts bewogen. Het meest opvallende aspect tijdens deze richtingloze trend is een vorm van symmetrie tussen de bodems. Om de gemiddeld drie weken wordt een bodem gezet, waarna weer een tijdelijke opleving volgt. Dit jaar verbinden twee lagere koerstoppen de toenemende aanbodkrachten. Het lijkt er dus op dat vroeg of laat een cyclusbodem tot stand zal komen onder de vorige bodemniveaus. Volgende week staat de volgende bodem in de cyclus gepland. Het herstel dat hierna volgt is voorlopig wellicht de laatste!

Technische visie: onder $ 1,12 risico’s op ‘vrije val’

Indicatieve steun:                                      $ 1,1200

Indicatieve weerstand:                             $ 1,1400

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande EUR/USD (klik hier)


Loef Technische Surveillance Legenda

Kleuren in de grafiek               Technische analyse interpretatie & kwantitatieve beslisregels voor de trendfasen

Groen (stijgend) / bullish        beurskoers boven 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde boven 120-daags gemiddelde

Rood (dalend) / bearish           beurskoers onder 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde onder 120-daags gemiddelde

Zwart (neutraal) /neutral        overgangsfase tussen stijgende en dalende trend, waarbij geldt:

beurskoers boven 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde onder 120-daags gemiddelde of

beurskoers onder 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde boven 120-daags gemiddelde.

Blauwe lijn                              4-weeks of 20-daags simpel gemiddelde (SMA)

Rode lijn                                  24-weeks of 120-daags simpel gemiddelde (SMA)

Edward Loef

DISCLAIMER 

Dit document is opgesteld door LOEF Technische Analyse in samenwerking met Commerzbank en uitsluitend voor informatieve doeleinden bedoeld en bevat op geen enkele wijze een financieel, fiscaal, juridisch of ander advies.

De informatie, grafieken, cijfers, meningen of commentaren die dit document bevat zijn gegeven uitsluitend op indicatieve titel en bevatten geen aanbod, aanleiding of uitnodiging tot aanschaf of verkoop van beursproducten van Commerzbank.

Deze presentatie/publicatie heeft geen enkele contractuele waarde. Commerzbank en/of LOEF Technische Analyse kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of schade direct of indirect voortvloeiend uit de bestudering of het gebruik van dit document. Als u de beursproducten van Commerzbank wenst aan te schaffen of meer informatie daarover wenst, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke financiële intermediair.

Op het moment van schrijven heeft LOEF Technische Analyse in privé of zakelijk geen posities in de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document of financiële instrumenten gerelateerd aan de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document.

De waarde van genoemde onderliggende waarden kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

AUTEUR

Edward Loef CFTe, onafhankelijk geregistreerd Certified Financial Technician, eigenaar/oprichter LOEF Technische Analyse (te Utrecht)

Wilt u reageren?

Heeft u opmerkingen, vragen, suggesties over technische analyse? Stuur uw reactie naar LOEF Technische Analyse: mail@edwardloef.com

Geef een reactie