--- ---

AEX-index (531,12) in een bullish overgangsfase

De AEX-index heeft gaandeweg 2018 de stijgende trend omgebogen in een dalende trend. De over-gangsfasen zijn in de grafiek zwart ingekleurd. De meest recente overgangsfase deed zich in de laatste weken voor door de stijging van de AEX boven het (rode) 24-weeks gemiddelde, terwijl het (blauwe)

4-weeks nog onder het 24-weeks gemiddelde ver-bleef. Inmiddels is het 4-weeks gemiddelde boven het 24-weeks gemiddelde geduwd. Dat laatste wijst op een overgangsfase van dalend naar stijgend. Zie ook de vergelijkbare transitiefase in april 2018.

Technische visie: het technisch beeld verbetert

Indicatieve langetermijn steun:                 518/472

Indicatieve langetermijn weerstand:          540/573

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de AEX-index HIER


AEX-index (531,12) rijp voor een milde correctie

Op dagbasis is gekozen voor de combinatie van een (blauw) 20-daags gemiddelde met een (rood) 120-daags gemiddelde ter bepaling van de richting van de kortetermijn en langetermijn trend. De hellings-hoeken geven een indicatie van het onderliggende sentiment. Het voortschrijdend inzicht van beide gemiddelden toont bij een AEX boven een stijgend 20-daags gemiddelde een positieve denkrichting voor de kortetermijn. De stijging van de AEX-index boven het 120-daags gemiddelde is positief voor de langere termijn. Alleen de hellingshoek van het 120-daags gemiddelde moet nog omhoog geduwd.

Technische visie: verwacht steun bij de blauwe lijn

Indicatieve kortetermijn steun:                 515/500

Indicatieve kortetermijn weerstand:          540/555

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de AEX-index HIER


EuroStoxx-50 index (3.165,61) begint te haperen

Het dalende (rode) 120-daags gemiddelde acteerde vorige week als weerstandlijn. Vergelijkbaar gedrag werd gesignaleerd eind augustus en eind september vorig jaar, nadat het 20-daags gemiddelde onder het 120-daags gemiddelde was beland. Deze combi-natie van gemiddelden illustreert op een objectieve wijze de dalende hoofdtrend. De beurskoers boven een stijgend (blauw) 20-daags gemiddelde wijst op een kortetermijn stijgende trend. In de komende dagen worstelt de Eurostoxx 50 index met de korte-termijn verbetering en langetermijn verslechtering. De belegger kijkt bij voorkeur naar het 120-daags gemiddelde. De speculant kijkt naar de blauwe lijn.

Technische visie: gemengd beeld, gemengd gevoel

Indicatieve kortetermijn steun:                 3100

Indicatieve kortetermijn weerstand           3275

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de EuroStoxx 50 index HIER


S&P 500 index (2.709,80) aarzelt over vervolg

Vorige week luidde de technische analyse dat de herstelbeweging waarschijnlijk voorbij zou zijn. De S&P 500 index kwam in het zicht van het dalende 120-daags gemiddelde. Eind vorig jaar bleek dit langetermijn gemiddelde terugkerend aanbod uit te lokken. Feit is dat de S&P 500 index ook nu bij het bereiken van deze voortschrijdende indicator te maken kreeg met weerstand. Het teruggekeerde optimisme dat vooral blijkt uit de stijgende hellings-hoek van het (blauwe) 20-daags gemiddelde wordt daarom nu belangrijk. Een daling onder dit 20-daags gemiddelde is niet erg, tenzij de hellingshoek draait.

Technische visie: het koersherstel hapert

Indicatieve kortetermijn steun:                 2670

Indicatieve kortetermijn weerstand:          2750

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de S&P 500 HIER


Future Goud ($ 1.308,30) glansrijk blijft kansrijk

Een koersnotering boven zowel een stijgend 20-daags als 120-daags gemiddelde is in de grafiek een teken van gezonde kracht. Een andere invalshoek is de beoordeling van de kracht van de stijgingen in relatie tot de dalingen. Indien de prijsdaling eindigt boven de vorige koerstop(pen) dan duidt dit op toenemende gretigheid om te kopen. Dit is precies wat de termijnprijs van het edele metaal goud laat zien. De koersrisico’s blijven weliswaar aanwezig, maar blijven relatief beperkt. Een daling onder het stijgend blauwe 20-daags gemiddelde zou onder de huidige omstandigheden een springplank bieden.

Technische visie: boven $ 63 kan Brent naar $ 76

Indicatieve kortetermijn steun:                 $ 1300

Indicatieve kortetermijn weerstand:          $ 1340

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de Goud Future (klik HIER)


EUR/USD breekt herstel af en daalt onder $ 1,13

In de afgelopen weken stabiliseerde EUR/USd tussen $ 1,13 en $ 1,15. De prijsverschillen tussen het 20-daags en 120-daags gemiddelde nam af. Het leek er dan ook op dat de verkoopdruk opdroogde en het vertrouwen in de euro terugkeerde. Toch was daar de dalende hellingshoek in het 120-daags gemiddelde die vorig jaar in september en dit jaar in januari en februari de opwaartse ambities de kop in drukte. Nu EUR/USD is weggezakt dalen beide koersgemiddelden opnieuw en neemt het onder-linge verschil weer toe. Dat wijst op toegenomen risico’s onder $ 1,13. Daarna wordt $ 1,12 cruciaal.

Technische visie: onder $ 1,13 keren risico’s terug

Indicatieve steun:                                      $ 1,1200

Indicatieve weerstand:                             $ 1,1400

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande EUR/USD (klik HIER)


 

Loef Technische Surveillance Legenda

Kleuren in de grafiek               Technische analyse interpretatie & kwantitatieve beslisregels voor de trendfasen

Groen (stijgend) / bullish        beurskoers boven 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde boven 120-daags gemiddelde

Rood (dalend) / bearish           beurskoers onder 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde onder 120-daags gemiddelde

Zwart (neutraal) /neutral        overgangsfase tussen stijgende en dalende trend, waarbij geldt:

beurskoers boven 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde onder 120-daags gemiddelde of

beurskoers onder 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde boven 120-daags gemiddelde.

Blauwe lijn                              4-weeks of 20-daags simpel gemiddelde (SMA)

Rode lijn                                  24-weeks of 120-daags simpel gemiddelde (SMA)

Edward Loef

DISCLAIMER 

Dit document is opgesteld door LOEF Technische Analyse in samenwerking met Commerzbank en uitsluitend voor informatieve doeleinden bedoeld en bevat op geen enkele wijze een financieel, fiscaal, juridisch of ander advies.

De informatie, grafieken, cijfers, meningen of commentaren die dit document bevat zijn gegeven uitsluitend op indicatieve titel en bevatten geen aanbod, aanleiding of uitnodiging tot aanschaf of verkoop van beursproducten van Commerzbank.

Deze presentatie/publicatie heeft geen enkele contractuele waarde. Commerzbank en/of LOEF Technische Analyse kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of schade direct of indirect voortvloeiend uit de bestudering of het gebruik van dit document. Als u de beursproducten van Commerzbank wenst aan te schaffen of meer informatie daarover wenst, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke financiële intermediair.

Op het moment van schrijven heeft LOEF Technische Analyse in privé of zakelijk geen posities in de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document of financiële instrumenten gerelateerd aan de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document.

De waarde van genoemde onderliggende waarden kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

AUTEUR

Edward Loef CFTe, onafhankelijk geregistreerd Certified Financial Technician, eigenaar/oprichter LOEF Technische Analyse (te Utrecht)

Wilt u reageren?

Heeft u opmerkingen, vragen, suggesties over technische analyse? Stuur uw reactie naar LOEF Technische Analyse: mail@edwardloef.com

Geef een reactie