Zoeken in de Aandeelhouder
NED25*
NLMID*
BE20*
NAS100*
US30*
USA500*
VIX*
EUR/USD*

Column

Jim Tehupuring - dinsdag, 18 juni 2019 08:35

(Klik &) Klaar met ING

ING: €9,75

Aandelen ING presteren sinds begin 2018 ronduit ondermaats. De piek werd gezet in januari op ruim €16,50, maar daarna zagen beleggers de koers dalen. Exact een jaar geleden noteerde het aandeel €13 en op dit moment noteren we €9,75. De AEX Index is sinds begin 2018 met 2% gedaald. Wie bedenkt dat ING binnen de Amsterdamse hoofdindex een zware weging heeft (zie hieronder) kan niet anders dan concluderen dat het bankaandeel ondermaats presteert. Dit blijkt ook wanneer je de koersontwikkeling afzet tegen andere indices of banken. Zeker over de afgelopen weken. In het tweede kwartaal verloor het aandeel nog eens 10 procent aan waarde tot een koers van €9,75 waardoor ING een van minst presterende bankaandelen is.

Samenstelling AEX Index per maart 2019 (Bron: Euronext)


Relatieve koersperformance ING Groep Jan 2018- Mrt 2019 (Bron: ING Investor Relations)


Onzekerheden

De reden dat de koers achterblijft, komt grotendeels voort uit onzekerheid onder beleggers over de toekomstige prestaties en mogelijke tegenvallers. Dit najaar kreeg ING een grote klap te verwerken: de door DNB opgelegde boete (cq schikking met justitie) van €775 miljoen, wegens onordelijke interne systemen ter voorkoming van witwassen, fraude en financiering van terrorisme. In maart dit jaar blijkt ook de Italiaanse centrale bank eenzelfde onderzoek te zijn gestart, waardoor ING geen nieuwe klanten aldaar mag aannemen. Tel daarbij op de mogelijke problemen in Turkije (waar ING groot inzette op groei), publieke verontwaardiging over het management, sectorrisico’s in met name de olie- en gasindustrie, regionale blootstelling en vooral de blijvend lage rentestanden die zorgen voor druk op het rentebedrijf. De omzet groei mondjesmaat en interne juridische kosten nemen noodgedwongen toe.
Vergelijk je de kwartaalresultaten jaar-op-jaar, dan valt direct op dat de omzet met 2,7% is gestegen, maar de kosten met 3,8% opliepen. Daarbij was de omzetstijging primair te danken aan eenmalige beleggingswinsten. Extra voorzieningen voor slechte leningen maken dat uiteindelijke het netto resultaat daalt. Per aandeel werd €0,29 verdiend.


Q1 resultaten ING Groep (Bron: ING Investor relations)

Beleggen in ING?
Wie belegt in de aandelen (zoals ik zelf) beleefde logischer wijs in de afgelopen 1,5 jaar weinig plezier aan zijn investering. Ik kan me zo voorstellen dat sommige beleggers vanuit die optiek redelijk klaar zijn met ING. Ook omdat het management schijnbaar serieus overweegt (en het niet ontkent) omzetgroei te kopen in de vorm van een overname van Commerzbank. Bankenacquisities zijn in het verleden vaker niet al te succesvol gebleken, doordat een bankenbalans weinig vertelt over de echte staat van de onderliggende business. Daarbij heeft ING getuige de recente megaboete intern nog genoeg werk te verrichten om aan risk & compliance standaarden te voldoen en om het actuele Italiaanse probleem te verhelpen.

Wat ik (of u) eerder voor de aandelen heb betaald is echter irrelevant. Het gaat er om of je vandaag de dag dezelfde investering zou doen of niet. Is het antwoord ‘nee’, dan zouden de aandelen eigenlijk verkocht moeten worden.

Ik hink daarbij op 2 gedachten. Enerzijds is er de combinatie van interne problemen, oplopende kosten en stagnerende omzet. Anderzijds is de bank zeer winstgevend en op basis van gerealiseerde en verwachten aantrekkelijker gewaardeerd dan 1,5 jaar terug. De winsttaxaties van analisten zijn in het afgelopen jaar neerwaarts bijgesteld, maar niet zo drastisch als de koers doet vermoeden.
-1 jaar geleden lag de verwachte winst per aandeel voor 2019 op €1,38
-momenteel ligt de verwachte winst per aandeel voor 2019 op €1,32.

Relateer je de winst aan de koers, dan kom je tot een K/W van 7,4 (9,75/1,32).
Uitgaande van €0,70 dividend is het actuele dividendrendement 7,2% (0,70/9,75)

Daarmee is ING Groep een van de goedkopere bankaandelen. Hieronder een aantal K/W’s ter vergelijk:

  • ABN Amro: 8
    Commerzbank: 8
    Deutsche Bank: 12
    KBC: 10
    Caixa Bank: 9

De actuele waardering van ING laat duidelijk zien dat er reeds veel tegenspoed is ingeprijsd. Natuurlijk kan economische vertraging (door handelsoorlog en/of Brexit) een verdere rem op de omzetgroei van ING zetten en zorgen dat het percentage risicovolle leningen oploopt. Wanneer je echter bedenkt dat ING 1,5 jaar geleden nog 13x de verwachte winst noteerde versus 7x nu, dan betekent dit niet dat aandelen ING niet verder kunnen dalen, maar wel dat er reeds tegenvallers zijn ingeprijsd evenals een afvlakkende omzet en winstgroei. Het betekent echter ook dat aandelen ING op dit moment relatief aantrekkelijk geprijsd zijn. Ten opzichte van zichzelf, maar ook ten opzichte van sectorgenoten.

Visie en invulling
Bent u positief over ING? Dan is rechtstreeks beleggen in aandelen een mogelijkheid, maar er zijn ook alternatieve mogelijkheden die het overwegen waard zijn. Persoonlijk ben ik gecharmeerd van een Klik & Klaar Note van BNP Paribas vanwege de aantrekkelijke risico/rendement-verhouding:

ING 20% Klik & Klaar Notes maart 2019-2024

Deze ‘Klik & Klaar Note’ is uitgegeven door BNP Paribas. De werking van de Klik & Klaar Note is relatief simpel. Staat het onderliggende aandeel op de jaarlijkse peildatum boven de coupongrens, dan wordt de note beeindigd en krijg je je geld terug plus een hoge rente voor ieder jaar dat de note heeft bestaan.

De Note op ING is afgelopen maart uitgegeven. De coupongrens is €10,65 (12% boven de huidige aandelenkoers).
Staat ING op peildatum 28 maart boven de coupongrens, dan krijg je 100% plus 20% couponrente.
Staat ING op 28 maart 2020 onder €10,65 dan blijft de note bestaan en is het jaar er op de uitkering mogelijk 100% plus 2 maal 20%: 140% in totaal. De note loopt maximaal 5 jaar tot en met maart 2024. Staat ING dan wel boven €10,65 dan is de uitkering 100% plus 5 maal een coupon van 20%: 200%.

De note wordt verhandeld per €1000 en het interessante is dat de koers nu 95% is. De investering is dus €950 per note, waarbij het effectieve rendement dus ook substantieel hoger is doordat de note ‘onder pari’ noteert. Staat ING op 28 maart 2020 al boven €10,65 en volgt een uitkering van €1200 per note, dan is het effectief rendement ruim 26% ((5+20)/95).

Risico’s
Uiteraard is ook deze belegging niet vrij van risico. De voorwaarde is namelijk dat ING blijft handelen boven €6,93. Zolang dit het geval is, is de gegarandeerde uitkering na 5 jaar 100%. De marge tot de ondergrens is 30%. Mocht ING gedurende de looptijd die grens wel raken en nooit op peildatum boven €10,65 staan, dan is de uitkering in 2024 afhankelijk van de koers dan ten opzichte van startkoers €10,65. Stel dat ING op €6,36 staat en 40% lager noteeert, dan krijg je (100-40=) 60% ofwel €600 retour. Het verlies is dan €340. Met de aandelen zelf zou je echter ook 35% verliezen ten opzichte van de koers nu. Die aandelen leveren echter wel dividend en dat geeft de note niet. In het meest extreme geval gaat ING failliet. Of je dan had belegd in de aandelen of deze note, maakt geen verschil. Beiden zijn waardeloos. Hieronder ziet u een visuele weergave van mogelijke scenario’s.

Interessant?
Of de Klik & Klaar Note voor u interessant is hangt allereerst af van uw eigen visie. Uitgangspunt is dat u wel positief moet zijn over de toekomst van aandelen ING. Indien u denkt dat ING kan herstellen tot boven €10,65 dan biedt deze Klik % Klaar Note een potentieel couponrendement van 20% voor ieder jaar dat de note loopt.

Via deze link vind u alle informatie over de 20% ING Klik & Klaar Note 2019-2024

 

ISIN                                     Coupongrens                    Peildatum            Einddatum          Kkoers
XS1971370454                   €10,65                                 28 maart               4 april 2024          95%

Jim Tehupuring is verbonden aan ProBeleggen.nl en heeft zowel prive als zakelijk positie in ING (Klik & Klaar Notes).
Bronnen:
Bloomberg, DeAandeelHouder.nl, ProBeleggen, ING Investor Relations, Euronext

De Aandeelhouder TV

september 29, 2020

AEX 29 sep – Nico Bakker – Daily Charts BNP Paribas Markets

september 29, 2020

Live debat in focus | 29 september 2020 | Markets Update van BNP Paribas Markets

september 28, 2020

Wat gaat de AEX doen vanaf de 550 punten?

september 28, 2020

AMG verliest glans | 28 september 2020 | Markets Update van BNP Paribas Markets

Columns

Nieuw
29 sep 09:35 Nico Bakker

ABNAMRO in de rebound

29 sep 08:43 Albert Jellema

Blik op de Nederlandse aandelenmarkt

28 sep 16:55 Redactie

De 7 beste aandelen om te kopen voor het vierde kwartaal

28 sep 10:19 Nico Bakker

Spannend steunscenario ABNAMRO

25 sep 13:43 ProBeleggen

8% in Galapagos in 3 maanden