Zoeken in de Aandeelhouder
NED25 *
NLMID *
BE20 *
NAS100 *
US30 *
USA500 *
VIX *
EUR/USD *

Column

Van Eck zondag, 25 juli 2021 07:00

IJsflatie en het smeltende vermogen

Dit artikel verscheen in een eerdere editie van de nieuwsbrief van VanEck


Als kind kon ik in Twente op een warme, broeierige zomerdag voor vijftig cent een ijsje kopen. Zo’n ijsje dat razendsnel smelt. 45 jaar later ben ik voor dezelfde bolletjes in een hoorntje zo'n drie euro kwijt. Dat is zomaar zesmaal zo veel. Dit is wat wij inflatie noemen. IJsjes zijn overigens niet langzamer gaan smelten.

Nu de vaccinatieprogramma’s een significante deuk slaan in de coronabesmettingen beginnen de Europese economieën terug te veren van de grootste recessie sinds tientallen jaren. De coronacrisis ebt geleidelijk weg en de economische indicatoren springen op groen. Gevolg hiervan is dat de economie op stoom komt, wat onvermijdelijk leidt tot stijgende prijzen. Stoom zorgt voor hitte en die inflatiehitte, de stijgende prijzen, zorgt voor onrust.

In mei steeg de inflatie in de eurozone naar 2%. Daarmee hebben we voor het eerst sinds twee jaar te maken met een inflatie die hoger is dan de doelinflatie van de Europese Centrale Bank. Hoge inflatie baart economen en financiële markten zorgen omdat daarmee de waarde van geld wordt uitgehold. Doordat er veel geld beschikbaar is, daalt de waarde van geld, waardoor er meer betaald moet worden voor hetzelfde product. Een oplossing is om de rente te verhogen. Door de rente te verhogen wordt het interessanter om je geld aan bijvoorbeeld nieuwe obligaties uit te geven in plaats van aan ijsjes, om maar eens een dwarsstraat te noemen.

Voor beleggers kan het zinvol zijn om hun portefeuille te beschermen tegen het risico van een inflatiepiek. Als er tekenen zijn dat er een prijsspiraal op gang komt, bijvoorbeeld doordat er hogere looneisen op tafel liggen vanwege de stijgende kosten van het levensonderhoud, kunnen de obligatiekoersen dalen en de aandelenkoersen negatief beïnvloed worden. Obligatiekoersen zijn sterk afhankelijk van de geldende rentestanden. Als de rente stijgt, dan daalt de waarde van de uitstaande obligaties die nog een lagere rente hebben.


Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van Van Eck: klik hier om u in te schrijven


Groene technologie en goud

Van oudsher vormen grondstoffen, bijvoorbeeld koper, staal, aluminium een goede bescherming tegen inflatie. Dit blijkt uit een positieve correlatie tussen de prijzen van grondstoffen en inflatie. Dit is ook te verklaren: de mijnbouwbedrijven die de grondstoffen winnen zijn het begin van de economische waardeketen. Zij profiteren het meest van economische groei die samenhangt met stijgende prijzen. Uiteraard is er geen garantie dat deze historische correlatie ook in de toekomst stand houdt.

Daarnaast is het beleggen in mijnbouwbedrijven een goede manier om in te spelen op de huidige vergroeningstrend in de economie. De vraag naar speciale metalen schiet omhoog naarmate meer duurzame technologie wordt ingezet om de economieën per 2050 CO₂-vrij te maken.1 In groene technologie wordt bijvoorbeeld koper, kobalt en nikkel gebruikt, terwijl het aanbod van deze metalen beperkt is. Hogere prijzen zijn dan een logisch gevolg. De VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF biedt blootstelling aan mijnbouwbedrijven die zich bezighouden met de winning van deze metalen.

Goud is ook een klassieke inflatiebescherming. Wanneer geld minder waard wordt, behoudt goud over het algemeen zijn waarde, omdat het aanbod ervan beperkt is. Daar staat tegenover dat de goudprijs volatiel kan zijn. Onze Gold Miners ETF biedt blootstelling aan goud. Een voordeel van mijnbouwbedrijven ten opzichte van fysiek goud, is dat mijnbouwbedrijven dividend betalen, terwijl fysiek goud opslagkosten met zich mee brengt. Let op, dividend is niet gegarandeerd.

De voordelen van vastgoed

Ten slotte kan ook vastgoed prima fungeren als inflatiehedge. Wanneer de inflatie stijgt, stijgt vaak ook de prijs van vastgoed. Daarnaast kunnen veelal huren aan de inflatie geïndexeerd worden. Met onze Global Real Estate ETF kunnen beleggers zich hierdoor via vastgoed indekken tegen inflatie.

Nu ik erover nadenk.... misschien wordt het toch tijd om een IJsco-ETF op de markt te brengen. Dat is toch wel eigenlijk een ideale inflatiehedge nu de kinderen weer buiten mogen spelen. Tot die tijd kunnen beleggers zich via een of meer van de drie genoemde ETFs beschermen tegen stijgende prijzen nu de wereld weer opengaat.

Door: Martijn Rozemuller - Hoofd Europa VanEck

Bron: Bloomberg.

VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van de VanEck Vectors™ Global Mining UCITS ETF (het "Fonds"), een subfonds van VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het Fonds is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland en volgt een aandelenindex. De waarde van de ETF kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.

Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie raadplegen voordat ze in een fonds gaan beleggen. Deze documenten zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar via www.vaneck.com, bij de lokale informatieverstrekkers of bij de beheermaatschappij. De essentiële beleggersinformatie is in voorkomende gevallen ook verkrijgbaar in enkele andere talen. De vermelde rendementen zijn rendementen uit het verleden. De huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan de getoonde gemiddelde jaarrendementen. Resultaten over een bepaalde periode hebben betrekking op resultaten over een periode van 12 maanden tot het meest recente kwartaaleinde van elk van de laatste 5 jaren, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort. De resultaten voor de in Ierland geregistreerde ETFs worden weergegeven op basis van de intrinsieke waarde, in de basisvaluta, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht.

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden. Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen. Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen. Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck. © VanEck (Europe) GmbH

De Aandeelhouder TV

september 17, 2021

ASML, DSM en Duitsland | Deze Week in het Magazine

september 17, 2021

Evergrande trending topic | 17 september 2021 | Markets Update van BNP Paribas Markets

september 16, 2021

AEX, DAX en een XL AANBEVELING – 16sep21

september 16, 2021

Energieplannen VS grote aanjager First Solar

Columns

Nieuw
17 sep 09:16 Coinmerce

Institutionele beleggers zien Solana (SOL) als favoriet

17 sep 09:33 Nico Inberg

Kooptip: Vopak

16 sep 18:03 Redactie

Beursgang Scholt gaat niet door

16 sep 10:37 Redactie

ETF v/d Week: ESG Duitsland

16 sep 09:25 Bas Heijink

TA S&P500: Eerste signalen van topvorming

Het laatste beursnieuws