NED25 *
NLMID *
BE20 *
NAS100 *
US30 *
USA500 *
VIX *
EUR/USD *

Column

Van Eck vrijdag, 11 december 2020 09:00

Het gouden randje van de feestdagen

Goud is onlosmakelijk verbonden met feestelijke gebeurtenissen. Of het nu de juwelen op een Indiase bruiloft zijn, het gouden horloge bij een afscheid na vele jaren trouwe dienst, de blinkende tanden van de rapper die zijn eerste gouden plaat in handen krijgt of de piek op uw kerstboom. Goud is overal. Goud is tijdloos.

2020 is een bijzonder jaar geweest voor dit edelmetaal. In augustus kwam de goudprijs voor het eerst boven de $ 2000 per ounce uit. Daarna viel de goudprijs weer terug. De indrukwekkende stijging werd voornamelijk veroorzaakt door toenemende economische onzekerheid. Aan het begin van de herfst keerde echter het tij voor goud toen de prognoses over de komst van een coronavaccin zekerder werden (zie afbeelding 1).

Afbeelding 1 - Ontwikkeling van de goudprijs (USD / ounce)

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bron: VanEck

De extreme beproevingen van 2020 laten opnieuw zien hoe belangrijke goud kan zijn voor een beleggingsportefeuille. Historisch gezien heeft goud tijdens crises sterk diversifiërend gewerkt. Tijdens drie van de vier grootste neergangen van aandelenprijzen tijdens de afgelopen 70 jaar steeg de goudprijs (zie afbeelding 2). Met goud kunnen portefeuilleverliezen dus worden beperkt. Goud fungeert al sinds mensenheugenis als een waardeopslag, een middel om waarde veilig te stellen in tijden van onrust. Het is niet voor niets dat goud vaak wordt aangeduid als een veilige haven. Er is evenwel geen garantie dat goud ook in de toekomst deze rol blijft vervullen.

Afbeelding 2 - Goud beschermt tegen onzekerheid en beperkt de volatiliteit van aandelen.
Periode Rendementen aandelen Rendementen goud
10-10-2007 - 03-09-2009 -56,7% 24,5%
27-03-2000 - 09-10-2002 -49,0% 14,2%
12-01-1973 - 03-10-1974 -47,8% 137,5%
20-02-2020 - 23-03-2020 -33,7% -4,1%

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bron: VanEck

Goud in 2021

De huidige ongekende maatregelen van overheden in de vorm van monetaire verruiming en expansief begrotingsbeleid zouden kunnen leiden tot hoge inflatie. Wanneer dat gebeurt, kan goud opnieuw zijn nut bewijzen in een tijd van grote economische verandering. Wanneer de inflatie stijgt, stijgen de goudprijzen over het algemeen mee. Op dit moment verwachten tal van gerespecteerde economische analisten dat we een periode met zeer hoge inflatie tegemoetgaan, een duidelijke kentering ten opzichte van de lage inflatie waaraan we inmiddels gewend zijn geraakt.

De experts van VanEck zijn van mening dat goud momenteel een aantrekkelijke belegging is. De vraag naar het gele metaal is afkomstig van meerdere bronnen: centrale banken (met name die van opkomende markten) vergroten hun goudreserves, particulieren kopen meer goud, en er is steeds meer behoefte aan goud voor de productie van high-techelektronica. Daar staat tegenover dat het aanbod van goud beperkt is. Het tempo waarin nieuwe goudafzettingen worden ontdekt loopt steeds verder achter bij het tempo waarin bestaande goudmijnen uitgeput raken. Joe Foster, onze goudstrateeg en portefeuillebeheerder, heeft onlangs bevestigd dat hij nog steeds verwacht dat de goudprijs in de komende jaren kan oplopen naar $ 3400 per ounce (vanaf een niveau van $ 1815 per 1 december 2020).

Metalen versus mijnbouwbedrijven

Maar hoe moet je in goud beleggen? Veel beleggers associëren beleggen in goud met het kopen van fysiek goud. Een alternatief is echter het kopen van aandelen in goudmijnbedrijven, zogenaamde 'goudaandelen'.

Het kopen van aandelen heeft drie voordelen ten opzichte van het kopen van fysiek goud:

  1. Het opslaan van fysiek goud kost geld, terwijl goudaandelen (normaal gesproken) dividenden uitkeren. Dus ook bij een gelijkblijvende goudprijs leveren aandelen rendement op.
  2. Historisch gezien stijgen (en dalen) goudaandelen sneller dan de goudprijs. Dat komt doordat de exploitatiekosten van goudmijnen grotendeels vastliggen. Het gevolg is dat elke stijging van de goudprijs bovenproportioneel bijdraagt aan de winst van mijnbouwbedrijven. Belangrijk is om te beseffen dat bij een dalende goudprijs de koersen van goudaandelen ook bovenproportioneel kunnen dalen.
  3. Ook als de goudprijs gelijk blijft, hebben de directies van goudmijnbouwbedrijven de mogelijkheid om operationele verbeteringen door te voeren, waardoor winsten kunnen toenemen en aandelenkoersen kunnen stijgen.

Blootstelling verkrijgen aan goud

Bij alle beleggingen is het raadzaam om te diversifiëren. Dat geldt ook voor beleggingen in goudmijnaandelen. Eén goudmijnbedrijf kan voor zijn winstgevendheid afhankelijk zijn van één mijn. En wanneer deze mijn plotseling uitgeput raakt of wanneer het bedrijf te maken krijgt met grote operationele problemen, kan een belegger die uitsluitend in dit bedrijf belegt, veel verlies lijden. Het is daarom veel beter om te spreiden over meerdere goudaandelen.

De VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF doet dit voor u. Deze ETF belegt in meer dan 50 van de grootste goudmijnbouwbedrijven ter wereld. En als u de opvatting van mijn collega Joe deelt en verwacht dat de goudprijs nog sterk zal stijgen, zou u een belegging in de VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF in overweging kunnen nemen. Deze ETF belegt in 80 mijnbouwbedrijven die zich nog in de exploratiefase bevinden, de zogenaamde junior goudmijnbouwbedrijven. Deze jonge bedrijven profiteren het meest van stijgende goudprijzen, omdat zij pas winst gaan maken wanneer de goudprijs een bepaald niveau heeft bereikt. U moet zich echter wel realiseren dat beide ETFs zeer volatiel zijn en zijn geconcentreerd in één sector.

Kerst wordt dankzij de verwachte komst van vaccins hopelijk een optimistische periode. De schittering van goud vrolijkt niet alleen de feestdagen op, maar biedt ook bescherming in een beleggingsportefeuille nu economieën in het komende jaar proberen terug te keren naar een normale situatie.

VanEck Vectors™ Gold Miners UCITS ETF VanEck Vectors™ Junior Gold Miners UCITS ETF

 

Disclaimer: Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden. Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (s amen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen. VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Vectors™ Gold Miners UCITS ETF en van VanEck Vectors™ Junior Gold Miners UCITS ETF (de "fondsen"), subfondsen van VanEck VectorsTM UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De fondsen zijn geregistreerd bij de Central Bank of Ireland en volgen een aandelenindex. De waarde van de ETF kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF. Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie raadplegen voordat ze in een fonds gaan beleggen. Deze documenten zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar via www.vaneck.com en op aanvraag bij de beheermaatschappij. De essentiële beleggersinformatie is in voorkomende gevallen ook verkrijgbaar in enkele andere talen. NYSE Arca Gold Miners Index is een servicemerk van ICE Data Indices, LLC of van ondernemingen die aan ICE Data Indices, LLC zijn gelieerd ("ICE Data") en is in licentie genomen door VanEck Vectors UCITS ETF plc. (het "fonds") in verband met VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF (het "subfonds"). Noch het fonds, noch het subfonds worden gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door ICE Data. ICE Data doet geen uitspraken over en geeft geen garanties met betrekking tot het fonds, het subfonds of het vermogen van de NYSE Arca Gold Miners Index om het rendement van de algemene aandelenmarkt te volgen. ICE DATA GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES EN WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, GERELATEERD AAN DE NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX OF DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS VAN DE HAND. IN GEEN GEVAL IS ICE DATA AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, BIJKOMENDE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF GEDERFDE WINSTEN), ZELFS NIET ALS ICE DATA IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ICE Data Indices, LLC en zijn gelieerde ondernemingen ("ICE Data"), hun indices en de daaraan gerelateerde informatie, de naam 'ICE Data' en de aan deze onderneming gerelateerde handelsmerken zijn intellectueel eigendom van en in licentie gegeven door ICE Data, en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt, of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICE Data. Het fonds is niet doorgegeven op grond van zijn rechtmatigheid of geschiktheid en wordt niet gereglementeerd, uitgegeven, goedgekeurd, verkocht, gegarandeerd of aangeprezen door ICE Data. MVIS® Global Junior Gold Miners Index is exclusief eigendom van MVIS (een volledige dochtermaatschappij van VanEck Associates Corporation). MVIS heeft Solactive AG gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. Solactive AG doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MV Index Solutions GmbH heeft Solactive AG geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index. De VanEck VectorsTM Junior Gold Miners UCITS ETF wordt niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door MV Index Solutions GmbH. MV Index Solutions GmbH doet geen uitspraken over de wenselijkheid van beleggingen in het fonds. Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen. Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

De Aandeelhouder TV

oktober 15, 2021

AEX volgt perfecte scenario

oktober 15, 2021

HAL, Coolblue, Just Eat en Alfen | De Aandeelhouder Podcast Afl. 40

oktober 15, 2021

Coolblue, PostNL, SBM Offshore, de chatsessie, Renewi, IBM en CM.COM | Deze Week in het Magazine

oktober 15, 2021

Terug naar 800 | 15 oktober 2021 | Markets Update van BNP Paribas Markets

Columns

Nieuw
14 okt 12:52 Redactie

Terugkijken: Chatsessie met Nico Inberg

14 okt 10:28 Redactie

ETF v/d Week: U.S. Energy

14 okt 09:08 Redactie

Verstandig beleggen voor je pensioensopbouw

13 okt 14:39 Nico Inberg

Waarom de beursgang van Coolblue mislukte

11 okt 15:24 Redactie

4 olie aandelen om te kopen

Het laatste beursnieuws