AEX *
Toegang tot al onze analyses en kooptips? Word abonnee
AEX *
AMX *
BEL20 *
NAS100 *
US30 *
USA500 *
VIX *

Column

Redactie vrijdag, 25 juni 2021 12:06

ETF v/d Week: Ecosystem Restoration

‘Herstel van het ecosysteem is broodnodig’

Deze week geen ETF, maar een beleggingsfonds van BNP Paribas Asset Management gericht op herstel van het ecosysteem. De VN heeft dit decennium uitgeroepen tot ‘ decennium van het ecosysteemherstel’ en daar is dit fonds in het bijzonder op gericht.

Verenigde Naties (VN) hebben 2021-2030 uitgeroepen tot “decennium van het Ecosysteemherstel”. Het project is ambitieus en absoluut noodzakelijk.

Het herstelproject gaat uit van de dringende noodzaak om onze oceanen, bodemgebieden en gemeenschappen te rehabiliteren en op die manier niet alleen aanzienlijke economische verliezen te vermijden, maar ook de uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen een halt toe te roepen. Tevens wil het project ons weerbaarder maken tegen de klimaatverandering en streeft het ernaar om de biodiversiteit te vergroten.

Dat herstel kan op allerlei manieren gebeuren, door bijvoorbeeld actief te planten of de druk op de natuur weg te nemen zodat ze op eigen kracht kan herstellen. De voordelen van gezondere ecosystemen met meer biodiversiteit zijn evident, namelijk een toename aan vruchtbare bodems, een grotere opbrengst van timmerhout en vis en meer opslag van broeikasgassen.

Naar inschatting van de Verenigde Naties kan het herstel van 350 miljoen hectare aangetaste natuur op het land en in het water tussen nu en 2030 voor 9 biljoen dollar aan ecosysteem-gebonden diensten opleveren.

Verder haalt dat herstel mogelijk ook 13 tot 26 gigaton aan broeikasgassen uit de atmosfeer. De economische baten van dergelijke interventies liggen negen keer hoger dan de investeringskosten, terwijl nietsdoen minstens drie keer duurder is dan het herstel van het ecosysteem.

Herstel van het ecosysteem

Genoeg redenen dus om een specifieke beleggingsfonds, BNP Paribas Ecosystem Restoration, op te zetten rond het ecosysteemherstel. Volgens Ulrik Fugmann (foto links), Co-Head Environmental Strategies Group bij BNP Paribas Asset Management, zijn er drie wereldwijde economische drijfveren die ecosysteemherstel steeds noodzakelijker maken.

Ten eerste groeit de wereldbevolking in 2035 tot 9 miljard mensen en zullen de inkomens stijgen, met een groeiende vraag als gevolg. Ten tweede verbruiken we vandaag ons natuurlijk kapitaal 1,75 keer sneller dan dat de aarde het kan herstellen, wat dus ver van duurzaam is.

 

Bovendien hangt meer dan 50% van het wereldwijde bbp sterk of gemiddeld af van de natuur en natuurgerelateerde diensten. Beleggers richten zich met dit fonds op de drie grote thema’s van deze tijd: energietransitie, milieubescherming, alsook gelijkheid en inclusieve groei.

De investeringsdoelstelling van het fonds rond ecosysteemherstel is investeren in bedrijven uit alle hoeken van de wereld die ecologische oplossingen aanbieden voor allerlei milieuvraagstukken. Op die manier beoogt het fonds hogere rendementen die het rendement van de referentie-index, de MSCI ACWI (EUR) NR, op middellange tot lange termijn overtreffen (het fonds wordt actief beheerd).

De benchmark MSCI AC World (EUR) NR wordt enkel gebruikt voor prestatievergelijkingen. Het subfonds is niet aan een benchmark gebonden en de prestaties ervan kunnen aanzienlijk afwijken op basis van die van de benchmark).

Een andere manier van accounting

Op het vlak van biodiversiteit en, meer algemeen, de zogeheten ‘nature-based solutions’, begrijpen beleggers dat deze laatste een belangrijke rol spelen bij een geslaagde transitie naar een CO2-neutrale economie.

Bijgevolg worden veel rapporten met aanbevelingen en goede praktijken gepubliceerd. “In onze ogen maakt de blauwe economie ook deel uit van die nature-based solutions, want zeegras, mangroves en algen kunnen heel wat CO2 opslaan”, merkt collega Co-Head Edward Lees op.

“Het verheugt ons dat steeds meer bedrijven zoveel mogelijk hectaren grond willen beschermen of het verlies aan biodiversiteit proberen te beperken. Maar het doel om 30% van het land en de oceanen op aarde te beschermen, dat onlangs door meer dan 50 landen werd vastgesteld, moet nu naar concrete doelen en richtlijnen voor bedrijven worden vertaald.

Rekening houden met externe effecten

Het is ontzettend belangrijk dat de boekhoudpraktijken rekening gaan houden met positieve en negatieve externe effecten. De vraag is nu hoe snel we betrouwbare gegevens over die opgevolgde en gemelde externe effecten kunnen verkrijgen. Die gegevens stellen beleggers immers in staat om beter onderbouwde beslissingen te nemen. Volgens ons zal het aantal beursgenoteerde bedrijven dat als zuivere spelers in natuurherstel kan worden beschouwd, de komende jaren toenemen.”

Traditioneel waren het de onderhandse markten die zich met dit soort thema’s bezighielden, maar Fugmann is ervan overtuigd dat de publieke markten er ook klaar voor zijn: “We zien nu al meer en meer succesvolle samenwerkingen tussen overheids- en privé-initiatieven die de aantasting van de natuur willen stoppen en/of reeds aangetaste ecosystemen herstellen.

We geloven dat dit soort initiatieven steeds belangrijker zullen worden voor de publieke markten en dat een breder spectrum van actoren aan boord zal willen komen als aangetoond wordt dat het herstel van het ecosysteem niet alleen essentieel is om het milieu te beschermen, maar ook maatschappelijke en economische winst genereert.”

De uitdaging

Het blijft een hele uitdaging om kwaliteitsvolle data over ecologische, sociale en governance-factoren (ESG) te verzamelen.  Ondanks tal van initiatieven op dat gebied zijn er veel meer gegevens over bedrijven en hun waardeketen nodig.

“Om het tekort te compenseren, kunnen we proxies gebruiken of met verschillende dienstverleners en partners samenwerken. Dankzij een van onze dataleveranciers gebruiken we nu een benaderende proxy voor ongeschonden biodiversiteit, die ons toelaat om risico’s te identificeren en op een zinvollere manier met bedrijven in dialoog te gaan.

Vroeger moesten we die informatie manueel verzamelen. Daardoor konden we maar met een heel beperkt aantal bedrijven samenwerken. We hopen dat dit aspect de komende jaren verder zal verbeteren”, vertelt Lees.

De volgende jaren zullen beleggers zich wellicht steeds meer bewust worden van nature-based solutions. “In het verleden werd de combinatie van natuur en geld soms als een oxymoron gezien, omdat de natuur een soort heiligdom was waaraan niet mocht worden gekomen.

Maar de financiering van milieubescherming moet van niche naar mainstream evolueren. Ik vind het dus geweldig dat beleggers steeds meer interesse voor ecosysteemherstel tonen”, besluit Fugmann.

Ontdek BNP Paribas Ecosystem Restoration

Fondskarakteristieken BNP Paribas Ecosystem Restoration:

Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie (EBi). Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7.

De Aandeelhouder TV

maart 28, 2023

PROSUS in bodempatroon – 27mrt23

maart 28, 2023

SBM OFFSHORE in de rebound – 28mrt23

maart 28, 2023

Pharming: Koers verder omhoog of niet?

maart 28, 2023

Hoge marge en geen concurrentie voor nieuwe medicijn Pharming

Columns

Nieuw
28 mrt 16:28 Redactie

Aandelenmarkten in gevaar!

27 mrt 15:30 Matthias Baccino

Financiële onafhankelijkheid voor iedereen

27 mrt 11:21 Cees Smit

Column: Reserve Bankencrisis

26 mrt 11:54 Nico Inberg

Waar kan koers Pharming heen?

23 mrt 09:50 Bas Heijink

AEX: Wordt dit een bearmarkt?

Het laatste beursnieuws