NED25 *
NLMID *
BE20 *
NAS100 *
US30 *
USA500 *
VIX *
EUR/USD *

Column

Bas Heijink maandag, 20 april 2020 09:24

Eindfase krachtige herstelbeweging

De opwaartse druk op de weerstandszone bij 510 – 513 is nog steeds aanwezig. Weet de AEX hierboven te breken op slotbasis, of ontstaat een steeds sterkere weerstandszone bij de 510 - 513?

1e belangrijke lagere top in de maak na herstelbeweging


Vanaf het dieptepunt bij 389,60 op 16 maart is een zeer krachtige herstelfase ingezet die tot op heden zorgde voor een stijging van ongeveer 124 punten. Een dergelijke krachtige herstelbeweging is normaal na de extreme vrije val die in ruim vier weken voorafgaand aan het dieptepunt van dit jaar plaatsvond. In een rechte streep viel de AEX toen ruim 240 punten terug, ofwel ruim 35%. Dergelijke terugvallen zien we vaker in een bearmarkt maar nooit in zo’n kort tijdsbestek. Deze terugval zorgde medio maart voor bijna een test van mijn 2e koersdoel bij 380 en een nog niet vaak voorgekomen lage stand (oversold-conditie) in de technische indicatoren zoals de RSI en de MACD. Ik gaf toen al aan dat een krachtige herstelbeweging voor de vorming van een 1e lagere top realistisch was. Mijn hersteldoel lag toen rond de 483. De doorbraak hierboven zorgde direct voor een verder herstel. Bij 483 lag toen ook het 1e (38,2%) Fibonacci-retracementniveau van de gehele vrije val beweging. Het huidige verdere herstel boven dit niveau zorgt er wel voor dat de snelheid enigszins uit de bearmarkt beweging is gehaald. Ik acht de kans nog steeds groot dat de AEX dit jaar verder zal terugvallen tot onder de 389,60, maar dit zal langer duren. In de zone 510 – 513 ligt het 50%-Fibonacci niveau van de gehele vrije val beweging en de onderkant van de 3e neerwaartse gap. Tijdens de vrije val beweging werden in totaal een vijftal gaps gevormd, waarvan de 3e gap aanzienlijk is. Een structurele doorbraak boven de recente top van 513,60 kan dan zorgen voor een verder herstel naar de bovenkant van deze gap die bij 528 is te vinden. Als we overigens blijven kijken naar de Fibonacci-retracementniveaus dan is te zien dat tijdens de vrije val beweging al het 50%-Fibonacci niveau van de voormalige bijna 10 jaar durende bullmarkt werd gebroken. Ofwel in een maand tijd wist de AEX ruim 50% te dalen ten opzichte van een 10 jaar durende langetermijn stijgende trend.

Visie technische analyse:

korte termijn lange termijn steunniveaus weerstandniveaus
Short Short 499,50 / 491,50 / 482 – 483 / 477,10 510 - 513 / 521 / 523,50 / 528

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 17 april 2020, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Grote stijgende wig gebroken, er is echter nog bevestiging nodig onder de meest recente bodem
Vanaf de bodem in maart bij 389,60 vormde de AEX een grote stijgende wig. Bij dit soort patronen stijgen de bodems sneller dan de toppen waardoor een bepaalde driehoeksformatie ontstaat. In tegenstelling tot wat de naam suggereert, zijn dit toppatronen en is de kans groot dat bij een dergelijk patroon de stijgende bodemlijn wordt gebroken waarna een volgende neerwaartse beweging start. Vorige week brak de AEX door de onderkant van dit patroon. Toch wist hij hier nog geen vervolg aan te geven, er vond geen bevestiging op slotbasis plaats onder de meest recente bodem die bij 491,50 is te vinden. Zolang deze bodem niet structureel wordt gebroken, lijkt er momenteel een zijwaartse consolidatiefase te ontstaan na een zeer krachtige opgaande beweging die in totaal ook een maand heeft geduurd. Op dit moment wordt de bovenkant van deze consolidatiefase weer getest en onder druk gezet. In de afgelopen maand zijn de technische indicatoren ook fors hersteld, maar lijken opnieuw een lagere top te vormen. Vanuit deze indicatoren is de neerwaartse ruimte ook aanzienlijk. De vraag is of de huidige herstelbeweging sinds medio vorige week zal zorgen voor een krachtig opwaarts vervolg in de komende tijd. Ik acht deze kans beperkt. Een slotkoers boven de 513,50 (top van deze herstelbeweging) zou in principe ruimte vrijmaken voor een verder herstel richting de bovenkant van de gap die bij 528 is te vinden. Toch zijn er nog enkele belangrijke lagere weerstanden te vinden. Zo ligt de voormalige opgaande bodemlijn van de stijgende wig momenteel bij 521 en is het snel dalende 50-daags gemiddelde bij 523,50 te vinden.

Veel neerwaartse ruimte aanwezig in de komende tijd
Als we overigens kijken naar de gemiddelden (50-daags en 200-daags) dan zagen we een maand geleden een belangrijk neerwaarts langetermijnsignaal, een zogenoemde dead cross. Dit betekent dat het 50-daags gemiddelde neerwaarts door het 200-daags gemiddelde breekt. Ook het 200-daags gemiddelde is al enige tijd aan het dalen, maar de hellingshoek is meestal aanzienlijk kleiner dan die van het 50-daags gemiddelde. Het 200-daags gemiddelde is momenteel te vinden bij 567. Dit betekent dat de afstand tussen de koers en dit gemiddelde momenteel is teruggezakt naar ongeveer 10%. Deze afstand was enige tijd geleden ruim boven de 20%. Vanuit het verleden weten we dat zodra deze afstand zeer groot wordt (meestal tussen de 10% en 15%) de kans groot is op een krachtige tegenreactie. Ondanks dat de afstand nog steeds rond de 10% ligt, is het herstel groot geweest en is de kans naar mijn mening groot dat de eindfase van deze krachtige herstelbeweging is ingegaan. Een slot boven de 513,50 zorgt dus voor meer opwaartse ruimte voordat een 1e duidelijke lagere top wordt gemaakt. Deze beweging is niet uit te sluiten in de komende week. Toch blijft zowel het lange- als middellangetermijnbeeld negatief en verwacht ik in de komende maanden een forse neerwaartse beweging. Door de enorme vrije val is de ruimte tussen de verschillende weerstanden en steunniveaus ook groot. Verder zien we ook veel twijfel in de markt ontstaan. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de gevormde week-candle, een zogenoemde doji. Dit betekent dat de openingskoers van begin vorige week ongeveer gelijk ligt aan de slotkoers van afgelopen vrijdag. We moeten in de komende dagen dan ook alert blijven of de AEX zowel onder de 513,50 op slotbasis blijft en of er toppatronen op de daggrafiek worden gevormd. Verder is het belangrijk om de huidige consolidatie af te ronden dat de AEX onder de 491,50 sluit. In dat scenario ontstaat er direct verdere neerwaartse ruimte richting de volgende steunpunten rond de 480 en 465 en lijkt de 1e lagere top definitief te zijn gevormd. Dit zal verder ook zorgen voor een minder steile neerwaartse trend in zowel het middellange en langetermijnbeeld.

Grafiek AEX-Index op maandbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 17 april 2020

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office
Risicobarometer ING Investment Office

Signaal -
Macro-economie - Maatregelen om virusverspreiding te beperken hebben enorme economische impact
Liquiditeit / rente ++ Centrale banken halen alles uit de kast en draaien de geldkraan vol open
Waardering =/+ ‘Veilige' beleggingen hooggewaardeerd, aandelen zijn goedkoper geworden
Sentiment¹ - Beleggers lijken gevolgen voor economie en bedrijfswinsten te licht op te nemen
Technische analyse² - Veel indices zijn bezig met de vorming van een lagere top

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief.
² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie.

Disclaimer
Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analyst, en is en uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 20 april 2020 om 09:20 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P. Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics, UBS en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en/of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2019 ING Bank N.V., Amsterdam.

Meer weten over technische analyse?
Zie onze uitleg van technische begrippen.

De Aandeelhouder TV

november 26, 2021

AEX en DAX duiding van dag- en weekchart – 26nov21

november 26, 2021

Corona strikes back | De Aandeelhouder Podcast Afl. 46

november 26, 2021

Black Friday op de beurs: 3% korting | Nico over de Beurs

november 26, 2021

Corona dip | 26 november 2021 | Markets Update van BNP Paribas Markets

Columns

Nieuw
25 nov 13:41 Redactie

NIEUW: Koersdoelen en Adviezen op ruim 100 aandelen!

25 nov 11:21 Marco Knulst

DEAD CROSS Nederlandse Smallcaps (AScX)

24 nov 14:07 Peter Garnry

Nederlandse aandelen zeer gevoelig voor stijgende rente

24 nov 09:18 Nico Inberg

OCI grijpt kans in groene economie

24 nov 08:28 Bas Heijink

Meer negatieve signalen in de AEX

Het laatste beursnieuws