Zoeken in de Aandeelhouder
NED25*
NLMID*
BE20*
NAS100*
US30*
USA500*
VIX*
EUR/USD*

Column

Bas Heijink - donderdag, 30 april 2020 11:40

Eindfase herstelbeweging

De zeer krachtige herstelbeweging is in de afgelopen dagen nog niet ten einde gekomen. Toch moeten we zeer alert blijven op toppatronen en een krachtige neerwaartse draai in de aandelenmarkt.

Nieuwe en grote stijgende wig ontstaan na recente doorbraak boven 513


De huidige herstelbeweging volgt op de zeer forse daling in februari/maart. De AEX viel toen in een maand tijd ongeveer 240 punten terug, ofwel 35%, vanaf de top bij 632. Het dieptepunt tot op heden werd bij 389,60 op de borden gezet op 16 maart. Hij vormde die dag een zogenoemde ‘exhausting gap’ en behaalde daarmee ook bijna mijn 2e koersdoel dat bij 380 is te vinden. Verder stonden de technische indicatoren op extreem lage niveaus. Ik gaf destijds aan dat een krachtige herstelbeweging mocht worden verwacht met een doel bij 483. Dit doel is inmiddels ruimschoots overschreden waarna de volgende opwaartse richtpunten bij 513 en 528 waren te vinden. Deze herstelbeweging duurt inmiddels ongeveer anderhalve maand. Ondanks de toch nog steeds verder oplopende koersen, verwacht ik wel dat deze herstelbeweging in zijn eindfase is aanbeland.

Twee weken geleden leek daarbij een belangrijk topsignaal te zijn gegeven met de neerwaartse doorbraak onder de bodemlijn van een stijgende wig waarop een periode van zijwaartse consolidatie volgde. Toch werd toen geen bevestiging gegeven aan dit topsignaal met een neerwaartse doorbraak onder de meest recente bodem van destijds (491). Begin deze week brak de AEX ook op slotbasis door de top van deze zijwaartse consolidatie bij 513 waarna de opwaartse weg in een krachtig tempo wordt vervolgd. Hierdoor zien we vanaf de maartbodem bij 390 de contouren van een nieuwe maar minder steil oplopende stijgende wig. De onderkant van deze stijgende wig ligt vandaag bij 518,50 maar loopt dagelijks ruim 4 indexpunten op. Bij een stijgende wig lopen de bodems sneller op dan de toppen en dat is een potentieel toppatroon. Verder werden in de afgelopen dagen ook het 50-daags gemiddelde en het 50%-Fibonacci-retracementniveau van de eerdere forse daling opwaarts gebroken.

Visie technische analyse:

korte termijnlange termijnsteunniveausweerstandniveaus
ShortShort518,50 / 517,30 /510 – 513 / 506528,50 / 540 / 543,90 / 545

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 29 april 2020, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Het langetermijnbeeld blijft onverminderd negatief, wel moeten de contouren van de lange dalende trend nog vorm krijgen
Betekenen deze verdere opwaartse bewegingen dat ‘de bodem in de aandelenmarkten’ toch al is gezet en een nieuwe stijgende langetermijntrend is ontstaan? Nee, naar mijn mening volgt dit krachtige herstel op de zeer forse daling eerder dit jaar en is dit de zoektocht naar de vorming van de 1e lagere top in het langetermijnbeeld. Pas na de vorming van een lagere top zien we de contouren van de langere dalende trend ontstaan waarbij ik verwacht dat de AEX richting de eerdere maartbodem of nog lager kan terugvallen. Mijn doelen in het langetermijnbeeld zijn te vinden bij 380, 360 en 340. Als we overigens kijken naar de voormalige 10 jaar durende bullmarkt vanaf de bodem onder de 200 punten in maart 2019, dan is te zien dat tijdens de eerdere terugval van 240 punten de AEX in een maand tijd al ruim 50% had gecorrigeerd van deze voormalige bullmarkt. Een enorme terugval in een zeer kort tijdsbestek. Dergelijke forse terugvallen zien we vaker in een bearmarkt, maar eigenlijk nooit in zo’n kort tijdsbestek van slechts vier tot vijf weken.

Buiten de nodige herstelsignalen die we zagen rond 16 maart bij de vorming van de bodem bij 389,60 kunnen we ook kijken naar de gemiddelden. Er heeft enige tijd geleden al een dead cross plaatsgevonden. Dit betekent dat het 50-daags gemiddelde neerwaarts door het 200-daags gemiddelde zakt. Op het moment dat de AEX zijn dieptepunt vormde onder de 400 punten lag het 200-daags gemiddelde bij 580. Dit betekent dat dit gemiddelde ruim 40% boven de koers van de AEX lag. Deze afstanden komen slechts sporadisch voor. Vanuit het verleden weten we dat zodra het gemiddelde tussen de 10% en 15% verwijderd is van de koers, de kans groot is dat een tegenreactie plaatsvindt. Het 200-daags gemiddelde is inmiddels gezakt naar 565, wat inhoudt dat de afstand alweer ruim onder de 10% ligt. Met de huidige doorbraak boven zowel het snel dalende 50-daags gemiddelde, evenals boven het 50%-Fibonacci-retracementniveau zou zelfs een herstelbeweging naar dit 200-daags gemiddelde niets veranderen aan mijn langetermijnvisie voor de rest van dit jaar. Overigens ligt het 61,8%-retracementniveau van de eerdere forse daling bij 540.

Onderkant stijgende wig sinds maart is bij 518,50 te vinden
Waar liggen voor de komende dagen de belangrijkste punten? Vandaag breekt de AEX mogelijk met een opwaartse gap door de eerstvolgende weerstand bij 528,50. Hier ligt de bovenkant van een eerdere neerwaartse gap. Dit zou dan alweer de 4e opwaartse gap betekenen vanaf de maartbodem. Overigens zijn 2 van deze opwaartse gaps alweer gesloten. De volgende weerstanden zijn dan te vinden bij de 540 en de zone 543,90 – 547,80. Bij de 540 ligt het eerdergenoemde 61,8%-niveau van de eerdere daling. De zone 543,90 – 547,80 is de volgende neerwaartse gap die tijdens die eerdere daling werd gevormd. In deze gap ligt verder ook de bovenkant van de grote stijgende wig. De herstelbeweging loopt aanzienlijk verder door dan verwacht, maar zit naar mijn mening wel in de eindfase. Dit zien we ook aan de steeds verder oplopende euforie onder beleggers en analisten. We moeten dus zeer alert zijn op de vorming van nieuwe toppatronen op zowel de dag- als de weekgrafiek.

Verder moeten we de nieuwe en grotere stijgende wig in de gaten houden. Een doorbraak onder de nieuwe stijgende bodemlijn (die dagelijks ruim 4 punten oploopt) bij 518,50 zou een eerste verzwakking betekenen. Maar net als de vorige keer dient er dan nog bevestiging op te treden onder de zone 510 – 513. Zolang deze verzwakkingen niet optreden, blijft de kans op een verder oplopend herstel aanwezig voor de vorming van de 1e lagere top. Ook naderen de technische indicatoren belangrijke weerstanden na een zeer forse herstelbeweging. De RSI test al bijna de dalende toppenlijn en de MACD de vorige top.

Grafiek AEX-Index op weekbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 29 april 2020

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office

Signaal-  
Macro-economie- Maatregelen om virusverspreiding te beperken hebben enorme economische impact
Liquiditeit / rente++ Centrale banken halen alles uit de kast en draaien de geldkraan vol open
Waardering=/+ ‘Veilige' beleggingen hooggewaardeerd, aandelen zijn goedkoper geworden
Sentiment¹- Beleggers lijken gevolgen voor economie en bedrijfswinsten te licht op te nemen
Technische analyse²- Veel indices zijn bezig met de vorming van een lagere top
Deze tabel wordt een keer per maand geüpdatet. Laatste wijziging 8 april 2020

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief.
² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie.

Disclaimer
Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analyst, en is en uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 30 april 2020 om 11:30 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P. Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics, UBS en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en/of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2019 ING Bank N.V., Amsterdam.

Meer weten over technische analyse?
Zie onze uitleg van technische begrippen.

 

De Aandeelhouder TV

juli 9, 2020

AEX 9 juli 2020 – Nico Bakker – Daily Charts BNP Paribas Markets

juli 9, 2020

Rookworst van Ahold | 9 juli 2020 | Markets Update van BNP Paribas Markets

juli 8, 2020

Beperkt opwaarts potentieel in AEX

juli 8, 2020

AEX 8 juli 2020 – Nico Bakker – Daily Charts BNP Paribas Markets

Columns

Nieuw
09 jul 08:33 Cor Wijtvliet

De oliesector bereidt zich voor op het onvermijdelijke

09 jul 08:59 BNP Paribas Asset Management

BNP Paribas AM: Assetallocatie – Omgaan met “langer lager”

08 jul 13:52 Marco Knulst

GOLDEN CROSS Zilver in EUR

08 jul 08:29 Cor Wijtvliet

Hoe gaan we beleggen in de postcorona periode?

06 jul 10:49 Nico Bakker

Nieuwe SBM Offshore bullenparade