AEX *
Toegang tot al onze analyses en kooptips? Word abonnee
AEX *
AMX *
BEL20 *
NAS100 *
US30 *
USA500 *
VIX *

Column

Van Eck vrijdag, 13 mei 2022 07:15

Duurzaam beleggen en ESG-risico’s beoordelen

Dit artikel verscheen eerder in de nieuwsbrief van VanEck


De Morningstar® US Sustainability Moat Focus IndexSM combineert het bewezen aandelenonderzoeksproces van Morningstar voor het identificeren van bedrijven met langdurige concurrentievoordelen en aantrekkelijke waarderingen met het toonaangevende ESG-onderzoek van Sustainalytics. De index is bij de selectie van bedrijven voor opname gericht op drie eigen ESG-criteria: ESG-risico, controversialiteit en CO₂-risico. Hieronder bespreken we de ESG-risicorating van Sustainalytics.

Methodiek van de Morningstar US Sustainability Moat Focus Index

ESG-risico 1
Bron: VanEck

  • ESG-RISICO: bedrijven moeten een ESG-risicorating hebben in de categorie 'middel', 'laag' of 'verwaarloosbaar'.
  • Controversialiteit: de controversialiteitsscore van een bedrijf moet 4 (op een schaal van 5) of lager zijn over een voortschrijdende periode van drie jaar
  • CO₂-risico: de CO₂-risicoscore van een bedrijf mag niet 'hoog' of 'ernstig' zijn
  • Betrokkenheid bij bepaalde producten: een bedrijf mag niet betrokken zijn bij de productie van tabak, controversiële wapens, civiele vuurwapens en steenkool
  • Wide moat-bedrijven: alleen bedrijven die van een aandelenonderzoeksanalist van Morningstar een brede economische moat-rating hebben gekregen, komen in aanmerking voor opname
  • Aantrekkelijke waarderingen: de aantrekkelijkst geprijsde wide moat-bedrijven worden geselecteerd op basis van de huidige prijs van een bedrijf in verhouding tot de door analisten van Morningstar geschatte reële waarde

ESG-risicorating van Sustainalytics

De ESG-risicorating van Sustainalytics is de breed opgezette, toonaangevende ESG-risicobeoordeling van Morningstar. Deze is toekomstgericht en identificeert de financiële blootstelling van een onderneming aan materiële ESG-risico's, die specifiek zijn voor de sector en voor die onderneming zelf. Sustainalytics bepaalt vervolgens in hoeverre het bedrijf deze ESG-risico's met succes heeft aangepakt. De resterende, onopgeloste ESG-risico's vormen de basis voor de ESG-risicorating, die varieert van verwaarloosbaar tot ernstig.

Onderdelen van ESG-risicorating

De ESG-risicorating van Sustainalytics is gebaseerd op drie overwegingen: ondernemingsbestuur, materiële ESG-factoren en idiosyncratische factoren.

Ondernemingsbestuur heeft invloed op alle bedrijven en is een fundamenteel onderdeel van het Sustainalytics-framework. Het geeft de overtuiging weer dat slecht ondernemingsbestuur leidt tot materiële risico's voor bedrijven, die negatieve, financiële consequenties kunnen hebben.

Materiële ESG-factoren zijn toegespitst op een onderwerp, of een serie gerelateerde onderwerpen, waarvoor een gezamenlijk aantal managementinitiatieven of een soortgelijk type overzicht nodig is. Bij de factor 'menselijk kapitaal' gaat het bijvoorbeeld om het management van personeel. 'Zakelijke ethiek' is gericht op het management van algemene, professionele ethiek, van belastingen en boekhouding tot aan concurrentieverstorende praktijken. Een ander voorbeeld van een materiële ESG-factor is 'uitstoot, afvalwater en afval', dat is gericht op het management van de impact van de eigen bedrijfsactiviteiten op lucht, water en land. Sustainalytics heeft ongeveer 20 materiële ESG-factoren geïdentificeerd en elke factor wordt meegenomen in de ESG-risicorating als deze van toepassing is op het zakelijke model van een bedrijf.

Idiosyncratische factoren zijn aanvullende risico's die onder de noemer 'niet te voorspellen' of 'onverwacht' vallen. Voorbeelden van idiosyncratische factoren zijn boekhoudschandalen, omkopingsschandalen of andere 'zwarte zwanen'.


Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van Van Eck: klik hier om u in te schrijven


Beheersbare versus onbeheersbare risico's identificeren om onbeheerd risico in kaart te brengen

De ESG-risicorating is gebaseerd op de vaststelling van het niveau van het onbeheerde ESG-risico van een bedrijf. Daarvoor identificeert Sustainalytics de beheersbare en onbeheersbare risico's die van toepassing zijn op elk bedrijf en hun respectievelijke sector. Van het totale ESG-risico van een bedrijf kan een deel gewoonweg niet worden aangepakt met managementpraktijken. Zo kan een olie- en gasexploratie- en productiebedrijf de aan die bedrijfsactiviteiten verbonden risico's van de CO2-uitstoot niet elimineren. Die bedrijven kunnen andere ESG-risico's aanpakken, zoals de veiligheid van medewerkers en mensenrechten.

Zodra de beheersbare ESG-risico's zijn geïdentificeerd, beoordeelt Sustainalytics de mate waarin deze risico's worden aangepakt. Het 'managementgat', dat beheersbare risico's weergeeft die niet worden aangepakt, wordt gecombineerd met onbeheersbare ESG-risico's om het totaal van de onbeheerde bedrijfsrisico's in kaart te brengen, die vervolgens worden weergegeven in de ESG-risicorating.

Onbeheerste ESG-risico's in kaart brengen

Bron: VanEck

  • Het startpunt is de blootstelling van een bedrijf aan materiële ESG-factoren
  • Sommige bedrijven hebben onbeheersbare risico's. Een oliebedrijf zal altijd te maken hebben met risico's op het gebied van CO2, totdat het bedrijfsmodel wordt aangepast
  • Van het beheersbare risico wordt een deel aangepakt door middel van bedrijfsbeleid, programma's, managementsystemen, etc. Wat resteert wordt als onbeheerd beschouwd (managementgat)
  • De ESG-risicorating beoordeelt het onbeheerde ESG-risico

Absoluut ratingsysteem

De ESG-risicorating is absoluut, wat inhoudt dat een bedrijf dat actief is in de energiesector kan worden vergeleken met een bedrijf in de luxegoederen en -dienstensector. ESG-risicoratings plaatsen bedrijven in vijf risicocategorieën, variërend van 'verwaarloosbaar' tot 'ernstig'. De Morningstar US Sustainability Moat Focus Index neemt alleen bedrijven op met een ESG-risicorating van 'verwaarloosbaar', 'laag' of 'medium'.

ESG-risicoratingcategorieën

Bron: VanEck

Een duurzame benadering voor beleggen in moat-bedrijven

Veel van de populairste beleggingsstrategieën willen een brede blootstelling bieden aan marktindices en tegelijkertijd een bepaald niveau van uitsluiting of insluiting van ESG-beoordelingen bieden. Dit kan het ESG-risico in een portefeuille verminderen, maar pakt andere rendementsfactoren niet aan. De unieke combinatie van het toekomstgerichte aandelenonderzoek van de Morningstar US Sustainability Moat Focus Index en de ESG-beoordelingen biedt beleggers een Amerikaanse aandelenstrategie die ernaar streeft beleggers aantrekkelijke risicogewogen rendementen te bieden en tegelijk de ESG-risico's te beperken.

De VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF streeft ernaar om, vóór aftrek van kosten en vergoedingen, de koers en het rendement van de Morningstar US Sustainability Moat Focus Index zo nauwkeurig mogelijk te repliceren.


Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF (het “Fonds”) is een door VanEck Investments Ltd beheerd subfonds van VanEck® UCITS ETFs plc. dat naar Iers recht is georganiseerd. VanEck Investments Ltd heeft het beleggingsbeheer van het fonds gedelegeerd aan VanEck Associates Corporation, een vermogensbeheerder die onder toezicht staat van de Amerikaanse toezichthouder SEC (Securities and Exchange commission). Elke beleggingsbeslissing moet worden genomen op basis van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie (“EBI”). Deze kunt u raadplegen op www.vaneck.com. Deze documenten zijn kosteloos in het Engels en in enkele andere talen verkrijgbaar via www.vaneck.com en op aanvraag bij VanEck Investments Ltd of bij de kantoren van de van toepassing zijnde lokale informatieverstrekkers. De contactgegevens van deze kantoren kunt u vinden op www.vaneck.com. Het fonds is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland en volgt een aandelenindex.

Morningstar® Wide Moat Focus IndexTM is een handelsmerk van Morningstar Inc. en is door VanEck in licentie genomen voor bepaalde doeleinden. VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF wordt niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door Morningstar, en Morningstar doet geen uitspraken over de wenselijkheid van beleggen in VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF.

De S&P 500 Index (de “Index”) is een product van S&P Dow Jones Indices LLC en/of zijn gelieerde bedrijven en is in licentie genomen voor gebruik door VanEck Associates Corporation. Copyright © 2020 S&P Dow Jones Indices LLC, een divisie van S&P Global, Inc., en/of zijn gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Gedeeltelijke of gehele herdistributie of reproductie zonder schriftelijke toestemming van S&P Dow Jones Indices LLC is verboden. Ga naar www.spdji.com voor meer informatie over de indices van S&P Dow Jones Indices LLC. S&P® is een gedeponeerd handelsmerk van S&P Global en Dow Jones® is een gedeponeerd handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones Trademark Holdings LLC, de aan hen gelieerde ondernemingen, noch hun externe licentieverleners verstrekken expliciete of impliciete garanties of waarborgen over de mogelijkheid van een index om de beleggingscategorie of marktsector die ze worden geacht te vertegenwoordigen, nauwkeurig weer te geven. S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones Trademark Holdings LLC, hun gelieerde ondernemingen noch hun externe licentieverleners zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor fouten, weglatingen of onderbrekingen van enige index of van de daarin opgenomen gegevens.

S&P 500® Index: bestaat uit 500 populaire algemene aandelen en weerspiegelt de belangrijkste sectoren van de Amerikaanse economie. De Morningstar® Wide Moat Focus IndexTM bestaat uit ten miste 40 Amerikaanse bedrijven die door Morningstar zijn aangemerkt als aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven met duurzame competitieve voordelen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

De Aandeelhouder TV

december 6, 2022

Aandelen FlatexDeGiro 37% in het rood!

december 6, 2022

Groeiaandelen spoedig weer koopwaardig.

december 6, 2022

Porsche AG naar de DAX | 6 december 2022 | Markets Update van BNP Paribas Markets

december 5, 2022

Business Class | Aflevering 4 december 2022 | Wierda Vermogensbeheer

Columns

Nieuw
06 dec 18:21 Nico Inberg

Exor in de AEX voor Just Eat Takeaway

06 dec 14:58 Nico Inberg

Flatex DeGiro: -37% en wat nu?

06 dec 12:11 Redactie

Tien waanzinnige voorspellingen Saxobank

06 dec 10:56 Shaun Stevens

Beleggen in alternatief vastgoed

06 dec 09:33 Bas Heijink

NASDAQ: herstel ten einde?

Het laatste beursnieuws