NED25 *
NLMID *
BE20 *
NAS100 *
US30 *
USA500 *
VIX *
EUR/USD *

Column

Bas Heijink donderdag, 28 mei 2020 10:06

De zoektocht naar de 1e lagere top

In het zeerkortetermijnbeeld is de opwaartse herstelbeweging intact gebleven. Het opwaartse potentieel blijft echter beperkt en we moeten alert blijven op nieuwe toppatronen en verslechteringen.

Bearmarkt intact, fors herstel tot aan het 200-daags gemiddelde?


De 5e maand van 2020 loopt alweer bijna ten einde, een periode met extreme bewegingen. In de eerste anderhalve maand werd de krachtige opwaartse beweging die eind 2018 (vanaf de bodem 472) werd ingezet nog vervolgd tot een nieuwe hogere top bij 632. Tijdens deze beweging zagen we een versteiling ontstaan in augustus 2019. Deze bewegingen vonden plaats nadat de sinds 2009 aanwezige bullmarkt medio 2018 al neerwaarts werd gebroken. Medio februari kwam aan deze opwaartse beweging abrupt een einde waarna een zeer forse vrije val plaatsvond in slechts 4 weken tijd van ongeveer 35% (240 punten). Dit zorgde voor een daling tot 389. Hiermee werd bijna mijn 2e neerwaartse doel bij 380 bereikt. We zagen toen meerdere signalen die wezen op een krachtig herstel. Ik noem daarbij de extreme afstand tot het 200-daags gemiddelde (45%), de exhausting gap en de extreme oversold conditie in de technische indicatoren. Ik verwachtte destijds een herstel tot aan de 483, maar de doorbraak zorgde voor een verdere herstelmogelijkheid tot ongeveer 528.

Inmiddels hebben we in de afgelopen dagen een herstel gezien tot 538,60. Dit betekent dat inmiddels het 61,8% Fibonacci-retracementniveau van de extreme daling is getest (bij 540) en de herstelbeweging naar mijn mening in zijn eindfase is beland. Dit herstel zorgde voor een stijging van ongeveer 150 punten. Ik blijf echter bij mijn mening dat de huidige herstelbeweging plaatsvindt in een bearmarkt en er binnenkort een nieuwe krachtige neerwaartse beweging kan worden ingezet. Door de kracht van dit herstel zal het aanzienlijk langer kunnen duren voordat de bodems van dit jaar weer in zicht komen. Ook is dit herstel te zien als terugtest naar het 200-daags gemiddelde dat momenteel bij 561 is te vinden. Ook is deze beweging te zien als terugtest richting de (sinds 2009) voormalige opgaande bodemlijnen van de voormalige bullmarkt.

Visie technische analyse:

korte termijn lange termijn steunniveaus weerstandniveaus
Neutral Short 528,50 - 528,70 / 523,30 / 514,30 538,60 / 540 / 543,90 / 547,80 / 561

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 27 mei 2020, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Blijft alert op toppatronen en plotselinge neerwaartse draai. Het opwaarts potentieel is beperkt.
In de afgelopen weken zagen we een brede consolidatiefase tussen grofweg de 490 en 530. Deze consolidatie vond plaats nadat een grote stijgende wig vanaf de 389 neerwaarts werd gebroken. De opwaartse beweging van enkele dagen geleden boven de 528,70 zorgde voor meer herstelpotentieel. Het eerste weerstandsniveau bij 540 (61,8%-Fibonacci niveau) werd al bijna getest. Daarboven ligt nog een openstaande gap tussen de 543,90 en 547,80. Verder ligt bij 561 nog het 200-daags gemiddelde. We zien vaker een terugtest naar dit gemiddelde zodra de afstand te ver is opgelopen (tegenreactie). Deze afstand was namelijk medio maart opgelopen tot ongeveer 45%, een extreme afwijking die niet vaak voorkomt. Vlak boven dit gemiddelde ligt verder nog een voormalige stijgende bodemlijn sinds 2009 van de voormalige lange bullmarkt. Kijken we naar de technische indicatoren dan zien we dat zij bezig zijn met een test van belangrijke (lagere) toppen en hier een aanzienlijke weerstand ontmoeten. Als we kijken naar het zeerkortetermijnbeeld dan is vanaf de meest recente test van de onderkant van de voormalige consolidatiefase een opgaande bodemlijn te zien die gisteren voor de 2e keer werd getest. Deze loopt dagelijks ongeveer 3,5 punt op en is vandaag bij 528,50 te vinden.

Het is een kwestie van dagen voordat deze wordt gebroken waarna de eerste verzwakking plaatsvindt. Bevestiging van een overshoot treedt op zodra de AEX binnen enkele handelsdagen ook de 528,70 neerwaarts breekt. Zolang dat niet gebeurt, blijft een verder herstel mogelijk richting het 200-daags gemiddelde rond de 561. Toch moeten we zeer alert blijven op de vorming van nieuwe toppatronen en een plotselinge en krachtige neerwaartse draai. Onder de 528,70 op slotbasis ontstaat meer neerwaartse ruimte. In het middellangetermijnbeeld is het echter belangrijk dat uiteindelijk de meervoudig geteste zone van 489 – 491 wordt gebroken, voor het definitieve signaal dat een lagere top in het middellangetermijnbeeld is geplaatst. De opwaartse ruimte is dus nog steeds aanwezig maar blijft beperkt, waarbij we zeer alert moeten blijven op verslechteringen. De neerwaartse ruimte voor de komende weken/maanden is naar mijn mening zeer groot aangezien dit herstel kan leiden tot de vorming van een belangrijke lagere top in het langeretermijnbeeld.

Olieprijs (WTI): volatiele bewegingen en grote bodemformatie in de maak
Ook in de olieprijs (WTI) hebben we dit jaar extreme bewegingen gezien. Aan het begin van 2020 noteerde de WTI nog een prijs van bijna $65. Hij bevond zich toen in een brede en langdurige zijwaartse fase. Op het moment dat de onderkant van deze fase bij $51 neerwaarts werd gebroken, ontstond een nieuwe neerwaartse tendens. Dit zorgde in april voor een klassieke neerwaartse blow-off beweging waarbij zelfs een niveau van $1 op de borden verscheen.

Eind april werd deze blow-off beweging opwaarts gebroken, boven de zeer steile dalende toppenlijn. Dit was in het kortetermijnbeeld een forse verbetering en gaf aan dat de bodem was gezet. Bevestiging vond plaats boven de top van begin april bij $29. In de afgelopen dagen is de olieprijs verder opgelopen tot een niveau van $34,50 waar hij tot op heden een dubbele top vormde. Hier vlak boven ligt als belangrijke weerstand ook de onderkant van een eerdere en zeer forse gap bij $35,40. Ook testte de olieprijs hiermee zijn dalende middellangetermijntoppenlijn sinds begin dit jaar. Deze is momenteel te vinden bij $34,70. De kans op een neerwaartse terugtest is naar mijn mening groot. Het eerste belangrijke steunpunt ligt nu bij $29. Mocht deze steun worden gebroken, ontstaat er meer ruimte naar de zone $19 - $21. Pas een duidelijke structurele doorbraa

Grafiek Olieprijs (WTI) op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 27 mei 2020

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office

Signaal -
Macro-economie - Maatregelen om virusverspreiding te beperken hebben enorme economische impact
Liquiditeit / rente ++ Centrale banken halen alles uit de kast en draaien de geldkraan vol open
Waardering - ‘Veilige' beleggingen hooggewaardeerd, maar aandelen zijn ook duur geworden
Sentiment¹ - Beleggers nemen gevolgen coronacrisis voor economie en bedrijfswinsten te licht op
Technische analyse² - Veel indices lijken bezig met de vorming van een lagere top
Deze tabel wordt een keer per maand geüpdatet. Laatste wijziging 13 mei 2020

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief.
² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie.

Disclaimer
Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analyst, en is en uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 28 mei 2020 om 09:59 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P. Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics, UBS en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en/of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2019 ING Bank N.V., Amsterdam.

Meer weten over technische analyse?
Zie onze uitleg van technische begrippen.

 

De Aandeelhouder TV

december 3, 2021

Shell, Just Eat en Ahold | De Aandeelhouder Podcast Afl. 47

december 3, 2021

Optimisme beursexperts helemaal terug

december 3, 2021

Optimisme beursexperts helemaal terug

december 3, 2021

Aandelen in elektrische busfabrikant Ebusco interessant? Interview – CEO

Columns

Nieuw
02 dec 09:27 Redactie

ETF v/d Week: Post-Corona ETF

02 dec 09:07 Redactie

10 beursvoorspellingen voor 2022

02 dec 07:02 Van Eck

Hoe beleggende millennials de markt veranderen

01 dec 13:36 Peter Garnry

Vertrek Dorsey zet deur open voor overname Twitter

01 dec 09:22 Redactie

ForFarmers start met aandeleninkoop

Het laatste beursnieuws