--- ---

Interview met Rob Stuiver - fund manager VOC Fonds

34,5% rendement in 2017? Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?

Met een goed gespreide wereldwijde portefeuille in, voornamelijk, saaie aandelen (lage bewegelijkheid). Gecombineerd met slimme optieconstructies en alternatieve beleggingen. Wij zijn altijd op zoek naar de optimale combinatie van risico versus rendement en willen graag goed betaald worden voor het risico dat wij lopen.

Dan heb je waarschijnlijk wel heel veel risico gelopen?

Dat denken veel mensen als ze met ons in aanraking komen, maar dat valt mee. Het VOC Fonds staat voor Verdubbelen met Opties en Conservatives (oftewel ‘saaie aandelen’). Daarbij werken wij met een zogenaamde hefboom van 2. Dat wil zeggen dat ons fonds 2 keer zo risicovol is als de markt. Dus als je EUR 100.000 investeert in ons fonds dan beleggen wij er EUR 200.000. Met deze strategie willen we op jaarbasis méér dan 20% netto na kosten realiseren voor onze participanten. Dit jaar lopen we wat voor op onze eigen ambitie, ondanks dat wij vanwege de hoge beurs onze hefboom het hele jaar op 1,8 hadden staan.

Dus dit jaar is heel goed, maar hoe deed jullie strategie het de afgelopen 3 jaar?

Het VOC Fonds bestaat vanaf januari 2017. De strategie hanteer ik al vele jaren. Over de jaren 2014, 2015 en 2016 werd met deze VOC strategie gemiddeld 33% op jaarbasis behaald. Dit ondanks de lelijke dip van midden 2015 tot begin 2016 waarin de beurs ruim 20% onderuit ging. Zonder de hefboom deed de strategie 15% per jaar. Overigens deed de AEX 10% over deze periode en deed de wereldindex 6% per jaar, die in feite onze referentie-index is. Onze strategie heeft dus uitstekend gewerkt.

Veel vermogensbeheerders en aandelenfondsen (100% aandelen) staan dit jaar rond de 8% rendement, hoe verklaar je dat verschil?

Er zijn 3 aspecten die het grootste deel van het verschil verklaren. Allereerst is dat natuurlijk de hefboom. Daarom laat ik in ons maandverslag ook graag het enkelvoudige rendement zien, zonder hefboom. Ten tweede is het onze ambitie om iedere maand minimaal 0,5% extra rendement te generen met onze slimme opties strategieën en alternatieven beleggingen. Dat is dit jaar aardig gelukt met ca 4%. Als laatste oorzaak noem ik de dollar. Deze is zo hard gedaald dat daar niet tegenaan te beleggen viel dit jaar in Europa. Ik heb geen visie op de dollar of andere valuta dus dekken wij in het VOC Fonds de valuta zoveel mogelijk af om zo iets minder risico te lopen. Daardoor krijg je gewoon het rendement dat op ‘de koersborden’ staat in ons fonds.

Wat zo hard omhoog gaat, gaat natuurlijk ook zo hard omlaag?

Dat kan zeker. Ik zeg altijd “wie wil verdubbelen moet ook durven halveren”. Dat laatste is zeker niet onze ambitie maar is ook niet uit te sluiten in een zeer forse en snelle beurscrash. Op termijn echter, ga je zien dat onze strategie steeds verder ‘wegloopt’ van de markt. Ons uitgangspunt is dat aandelen gemiddeld op de lange termijn omhoog gaan. Historisch ligt dit rond de 9% op jaarbasis en als dit in de komende 10 jaar uitkomt dan zullen wij gemiddeld boven de 20% per jaar gaan uitkomen.

Kan je ‘saaie aandelen’ nader toelichten?

‘Saaie aandelen’ zijn aandelen die een lage bewegelijkheid kennen op de beurs. Denk hierbij aan Unilever, Johnson&Johnson en Microsoft. Nestlé is bijvoorbeeld één van de minst bewegende aandelen in de hele wereld. Wij beleggen hier graag in. Op termijn krijg je hetzelfde rendement als de hele beurs maar met veel minder risico. Omdat wij met een gemiddelde hefboom van 2 beleggen zijn deze aandelen de ideale basis van onze beleggingsportefeuille.

Voor wie is jullie fonds geschikt?

Wij zien dat ons fonds goed aanslaat bij ondernemers en professionals. Deze beleggers kijken naar de lange termijn en begrijpen de kansen en risico’s om te beleggen met een bescheiden hefboom. Mocht een belegger onverhoopt wel snel zijn geld terug willen hebben dan is dat geen probleem. Wij bieden maandelijks de mogelijkheid om uit- en toe te treden.

Een mooi rendement en een groeiend fondsvermogen maar nog geen AFM vergunning?

Wij zijn natuurlijk erg tevreden met het rendement en alle nieuwe participanten. Werkelijk een vliegende start in alle opzichten. Onze ambitie is bovenal een goed rendement neer te zetten. Met een goed trackrecord worden wij voor meer beleggers interessant. Qua vermogen streven we, eind 2018, naar de EUR 35mln. De AFM-vergunning gaan wij zeker aanvragen maar voor nu concentreren we ons op het rendement en de nieuwe participanten die vanaf EUR 100.000 kunnen toetreden. Waarschijnlijk hebben wij in 2019 een vergunning zodat het fonds beschikbaar komt voor een breder publiek.

Waar kunnen geïnteresseerden meer informatie opvragen?

Klik op deze link en het VOC team stuurt u met veel plezier een uitgebreid informatiepakket toe. Hierin staat alle informatie over het VOC Fonds. Of kijk op onze website www.vocbeleggen.nl. Vanzelfsprekend nodigen wij geïnteresseerden uit bij ons kantoor aan de Herengracht 180 te Amsterdam. Wij willen onze participanten graag persoonlijk leren kennen.

Redactie

Geef een reactie