AEX *
Toegang tot al onze analyses en kooptips? Word abonnee
AEX *
AMX *
BEL20 *
NAS100 *
US30 *
USA500 *
VIX *

Column

Redactie zondag, 15 januari 2023 15:07

Beleggen in Factors: zo werkt het

Factors zijn hefboomproducten waarmee versneld ingespeeld kan worden op koersbewegingen van een onderliggende waarde, zoals aandelen, indices, obligaties, valuta en grondstoffen. De producen worden onder andere uitgegeven door grote financiële instellingen zoals Société Générale.

Factors hebben elke dag een vaste hefboom waarmee de koers van de onderliggende waarde gevolgd kan worden. Factors hebben geen afloopdatum. Door het aanpassingsmechanisme kunnen deze producten niet uitgestopt worden. Factors noteren op een gereglementeerde markt en zijn onder andere gemakkelijk aan te schaffen bij broker DeGiro.

Transparantie bij de Factor

Factors zijn transparante beursproducten. Zo hoeft u bij een Factor geen rekening te houden met de impact van de volatiliteit of tijdswaarde op de prijs van uw product, zoals met opties wel het geval is.

Verder hebben Factors geen ratio, geen afloopdatum, geen financieringsniveau, geen stoploss niveau, geen dividendimpact en zijn er geen extra kosten verbonden aan het doorrollen van een future contract.

De eigenschappen die een Factor wél heeft: een vaste hefboom en geen afloopdatum.

De werking van Factors

Een Factor heeft elke dag opnieuw een vaste hefboom en dit gedurende de hele looptijd van het product. Om te profiteren van een stijging van de onderliggende waarde kunt u een Factor Long gebruiken. Verwacht u een daling, dan kunt u een Factor Short gebruiken.

De berekening van de performance van een Factor gaat als volgt: ze vermenigvuldigen elke dag de procentuele prestatie van de onderliggende waarde met de vaste hefboom. Een Factor Long heeft een positieve hefboom, een Factor Short heeft een negatieve hefboom.

Bij de uitgifte krijgt de Factor een door Société Générale gekozen waarde, bijvoorbeeld €10. Vervolgens wordt vanaf dit niveau elke dag opnieuw, de dagelijkse performance van de onderliggende waarde vermenigvuldigd met de vaste hefboom. Een Factor Long met hefboom 10 op de AEX-index zal met 5% stijgen indien de AEX-index met 0,5% stijgt. Omgekeerd zal de Factor met 10% dalen indien de AEX-index met 1% daalt.

Factors worden dagelijks op een vast tijdstip geherbalanceerd op een nieuwe referentiekoers. Op dat moment wordt een nieuwe referentiekoers van de onderliggende waarde én de Factor bepaald. Voor Factors op de AEX-index is dit bijvoorbeeld om 17:35 uur. Door het herbalanceren van de Factor op een nieuwe referentiekoers, behoudt de Factor zijn vaste hefboom.

De lange termijn prestatie van een Factor is hoogstwaarschijnlijk anders dan de vaste hefboom vermenigvuldigd met de performance van de onderliggende waarde over deze periode: de vaste hefboom van een Factor geldt enkel over de performance van één handelsdag. Hierdoor ontstaat een rendement-op-rendement effect. Een lineair koersverloop van de onderliggende waarde is dan ook gunstiger voor het rendement van een Factor dan hoge prijsfluctuaties van de onderliggende waarde. Hoe hoger de hefboom van de Factor, hoe sterker dit effect zal zijn.

Voorbeeld beleggen met een Factor

Stel u verwacht een stijging van de AEX-index. Die in dit voorbeeld op 500 punten noteert. U kunt er dan voor kiezen om versneld de koers te volgen met een Factor Long met een hefboom van 5. De Factor die u koopt heeft in dit voorbeeld een prijs van €10.

Wanneer gedurende de dag de koers van de AEX-index stijgt met 1% naar 505 punten, dan stijgt de koers van uw Factor met 5% naar €10,50 euro. Dit wordt vervolgens de nieuwe referentiekoers van de Factor die gebruikt wordt om het koersverloop van de Factor op de volgende handelsdag te bepalen. Stijgt de koers van de AEX de volgende dag met 0,5% dan stijgt de koers van de Factor met 2,5% van €10,50 euro naar €10,76 euro. €10,76 wordt vervolgens weer de nieuwe referentiekoers.

Het koersverloop van de Factor over meerdere dagen kunt u terugvinden in onderstaande tabellen.

Bron DeGiro.nl

Bron DeGiro.nl

 

Risico’s bij beleggen in een Factor

Factors zijn complexe producten die u volledig dient te begrijpen alvorens u deze aankoopt. Door de hefboomwerking ontstaat, naast het hogere winstpotentieel, ook een hoger bijbehorend risico dan een rechtstreekse belegging in de onderliggende waarde. Factors bieden dan ook geen kapitaalbescherming: u kunt uw volledige investering verliezen. Het risico op kapitaalverlies neemt toe naarmate de hefboom van een Factor hoger wordt.

Kosten bij beleggen in Factors

De biedprijs is de prijs die kopers maximaal willen betalen, de laatprijs is de prijs die verkopers minimaal willen ontvangen. Wanneer u een Factor aan- of verkoopt dient u rekening te houden met het verschil tussen deze bied- en de laatprijs, ook wel de spread genoemd. De spread van een Factor hangt in belangrijke mate af van het verschil in bied- en laatprijs van de onderliggende waarde en de hoogte van de hefboom van de Factor.

Iedere dag verliest de Factor een klein deel van zijn waarde door de lopende kosten die worden aangerekend. De doorlopende kosten omvatten de indekkingskosten, beheervergoeding en rentekosten. Deze laatste kosten kunnen bij een gunstige geldmarktrente renteopbrengsten worden. Hoe hoger de hefboom van de Factor, hoe hoger de indekkingskosten. De doorlopende kosten worden dagelijks verwerkt in de prijs van de Factor.

Ten slotte dient u rekening te houden met de transactiekosten.

Waarom beleggen in Factors?

Factors geven u de mogelijkheid om versneld te anticiperen op zowel een koersstijging als een koersdaling en dit zonder margin verplichtingen. Tevens zorgt het aanpassingsmechanisme ervoor dat u niet meer dan uw inleg kunt verliezen. Bovendien heeft u met Factors toegang tot veel verschillende markten waardoor u bijvoorbeeld indirect in goud of olie kunt beleggen.

Naast het anticiperen op een koersstijging of koersdaling zijn Factors ook te gebruiken om risico’s in te dekken. Zo kunt u een goed gediversifieerde portefeuille tegen een algehele daling van de markt beschermen door Factors Short op overeenkomende indices te kopen. Daarnaast kunt u met Factors ook specifieke risico’s indekken. Zo kunnen Factors bijvoorbeeld gebruikt worden om een wisselkoersrisico of renterisico af te dekken, of om het effect van stijgende grondstoffenprijzen of energieprijzen in te dekken.

Factors kunnen ook deel uitmaken van een strategie om met een lager bedrag dezelfde onderliggende waarde te kunnen kopen. Bijvoorbeeld het aandeel Adyen wat op een koers van €1400 staat. De rest van het kapitaal kunt u op deze manier voor andere doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld om meer diversificatie in uw portefeuille te creëren. Ten slotte kunt u Factors gebruiken om de slagkracht van een beleggingsportefeuille (tijdelijk) te vergroten met behulp van de hefboomwerking, bijvoorbeeld na een forse daling van de beurs.

Klik Hier voor een overzicht van alle uitstaande factors van Société Générale.


Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. Deze producten kwalificeren als complexe producten en zijn bedoeld voor ervaren beleggers in Nederland die voldoende kennis en ervaring hebben om de kenmerken van deze producten te begrijpen en de risico’s ervan in te schatten. De aanschaf van een financieel instrument kan een risico met zich meebrengen. Wij raden u daarom ten zeerste aan om de volledige productinformatie te lezen zoals opgenomen in de voorgeschreven documenten, zoals het prospectus of het essentiële informatiedocument. Deze documenten zijn terug te vinden via de website www.sgbeurs.nl op de productpagina van het uitgegeven beursproduct onder “Documentatie”. De goedkeuring van het prospectus kan niet worden beschouwd als aanprijzing van de effecten. U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Reclame: dit artikel heeft een commercieel karakter.

Factors zijn complexe financiële producten bedoeld voor actieve en ervaren beleggers. Factors zijn niet bedoeld als lange termijn investering of voor beleggers die een gedeeltelijke of gehele bescherming van hun investering zoeken. Het is van belang dat u de kenmerken en de risico’s van deze producten begrijpt voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

De risico's gelieerd aan Factors omvatten het risico op kapitaalverlieskredietrisicomarktrisicoliquiditeitsrisico en wisselkoersrisico. Lees daarom de risicofactoren opgenomen in het bijhorende basisprospectus, eventueel bijhorende supplementen en de definitieve voorwaarden van elke Factor. De goedkeuring van het prospectus kan niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten.

De inhoud van dit artikel is niet opgesteld, bewerkt, gecontroleerd of gevalideerd door Société Générale. De juistheid, volledigheid of relevantie van verstrekte informatie is niet gegarandeerd. Société Générale kan niet aansprakelijk worden gehouden (in nalatigheid of anderszins) voor enig direct of indirect verlies, schade, kosten of nadeel voortvloeiend uit het gebruik van dit artikel of de inhoud ervan en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af, hetzij direct hetzij indirect, uitdrukkelijk of impliciet, contractueel, uit onrechtmatige daad, wettelijk of anderszins, in verband met de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie of voor enige hierin vervatte opinie of voor enige fouten, weglatingen of onjuiste verklaringen in dit artikel.

De Aandeelhouder TV

januari 16, 2023

Amerikaanse inflatiecijfers: analyse en wat kun je er mee

januari 16, 2023

AEX: Verder omhoog of toch terug omlaag?

januari 16, 2023

Positieve start AEX | 16 januari 2023 | Markets Update van BNP Paribas Markets

januari 13, 2023

“Tijd voor een dip?” – 13jan23

Columns

Nieuw
16 jan 09:45 Cees Smit

Column: Supplies of verrassing

15 jan 15:07 Redactie

Beleggen in Factors: zo werkt het

13 jan 09:43 Redactie

Fastned: Vechten tegen de bierkaai

12 jan 09:31 Bas Heijink

AEX verder omhoog?

11 jan 17:02 Redactie

Pharming: Aandeel van het jaar 2023

Het laatste beursnieuws