Zoeken in de Aandeelhouder
NED25*
NLMID*
BE20*
NAS100*
US30*
USA500*
VIX*
EUR/USD*

Column

Jordy Klijn - maandag, 28 oktober 2019 16:10

Beleg verstandig in ABN AMRO

Beste belegger,

Aandelen ABN AMRO staan voor het jaar 18% lager. Hiermee presteert ABN AMRO na Arcelor Mittal als het slechtste jongetje van de AEX klas. Het grootste deel van dit verlies liep het aandeel op vanaf 26 september, namelijk -12%. Dit als gevolg van het nieuws dat het Openbaar Ministerie een onderzoek uitvoert naar het al dan niet naleven van de antiwitwasregels door ABN AMRO. Getuige de (schrik)reactie op de beurs voorzien beleggers dat een mogelijke boete hoger uitvalt dan de door ABN AMRO bij de tweede kwartaalcijfers aangekondigde voorziening van €114 miljoen. Puur afgaande op de recente koersval rekenen beleggers op een boete van > 1 miljard.

Of er boete komt en hoe hoog deze uitvalt, is afwachten. ABN AMRO zegt hoe dan ook al haar medewerking te verlenen. Het Openbaar Ministerie trekt duidelijk ten aanval om het witwassen aan te pakken en ziet banken in deze als belangrijke poortwachters. Zo schikte concullega ING meer dan een jaar geleden in een soortgelijke kwestie voor een bedrag van €775 miljoen. Los van de geldboete schaadt een mogelijke witwasaffaire het imago van ABN AMRO. Dit opgeteld bij de renteontwikkeling van de laatste jaren en u begrijpt dat beleggers niet warmlopen voor een investering in ABN AMRO. Toch begin ik juist nu kansen te ruiken. Als niemand ergens meer in geloofd, ligt het rendement soms voor het oprapen.

Ik kies alleen wel voor een relatief veiligere belegging met behoorlijk rendementspotentieel. Met het door mij geselecteerde ABN AMRO Rendement Certificaat maak ik 8% rendement zolang ABN’s aandelenkoers tot en met juni 2020 niet meer dan 26% daalt tot onder €12,5. Nog meer dan bij andere beleggingen kijk ik bij deze positie vooral naar de ondergrens. Met welke waarschijnlijkheid lijkt de marge van 26% voldoende? Om hier een inschatting van te maken kijk ik naar de huidige & te verwachten toekomstige ontwikkelingen en waardering.

Ontwikkelingen

Afgelopen halfjaar maakte ABN AMRO een winst van €693 miljoen. Per aandeel €1,20. Dit als gevolg van beter dan voorziene inkomsten, lagere risicokosten en een eenmalige meevaller in rentebaten. Hiermee maakte de bank meer winst dan door analisten verwacht. Een belangrijke indicator van de kapitaalbuffer, de CET 1 ratio, daalde met 0,3% naar 18%. Dit betekent dat ABN AMRO op een willekeurig moment 18% van de ontvangen deposito’s kan terugbetalen. Hoe groter de terugbetalingscapaciteit van de bank hoe solvabeler ze is. Maar andersom gedacht, hoe meer reserves ABN AMRO (moet) aanhoudt, hoe kleiner de operationele hefboom en dus winstgevendheid. AMRO streeft naar een ratio tussen de 17,5% – 18,5% en voldoet daarmee ruim aan de eisen van de toezichthouder in Basel. De cost/income ratio, een belangrijke maatstaf voor de efficiëntie van banken, steeg op 12maands basis met 1,3% naar 56,4%. Dit betekent dat de kosten over de afgelopen 12 maanden harder stijgen dat de inkomsten.

Als ik kijk naar toekomstige ontwikkelingen dan zie ik de rente voorlopig niet aantrekken, maar ook niet veel verder afkomen. Realiserend dat 70% van ABN’s inkomsten rentebaten inhouden, dan verwacht ik op dit gebied weinig vuurwerk. Aan de kostenkant verwacht ik dat regelgevers als een DNB en de toezichthouder in Basel ABN AMRO op kosten zullen jagen. Waarschijnlijk stijgt de cost/income ratio wat de winstgevendheid ook niet ten goede komt. Dan hangt ABN AMRO nog een mogelijke schikking met het Openbaar Ministerie boven het hoofd, wat sowieso de winstgevend niet stuwt. Kortom, weinig reden tot optimisme jegens de winstontwikkeling. Waarom dan toch investeren?

Waardering en invulling

Om met invulling te beginnen. Voor het maken van rendement met mijn ABN AMRO Rendement Certificaten heb ik niet per se een koersstijging nodig. Zolang ABN’s aandelenkoers tot en met juni 2020 boven €12,5 blijft noteren, maak ik 8% rendement in 8 maanden. Relateer ik dit aan de te verwachten winstontwikkeling, dan zou je kunnen zeggen dat ik marge heb om een dalende winstontwikkeling op te vangen. Uiteraard moet de winst niet halveren. Maar gaan we de te verwachten dalende winst zien, dan hoef dit niet mijn potentiële rendement in de weg te zitten.

Om iets te zeggen over de waarschijnlijkheid dat ABN’s aandelenkoers niet verder daalt tot onder €12,5 kijk ik naar 2 waarderingsmaatstaven om te komen tot een reëel koersdoel over 12 maanden. Als basis hiervoor reken ik op een winst per aandeel van €1,80 in 2020. Plak ik hier een winst multiple van 7x (vergelijkbaar met de waardering van concullega ING) op, dan kom ik uit op een koersdoel van €12,60. Geen ruime marge. Let wel, met een winst per aandeel van €1,80 in 2020 zit ik 10% lager dan analisten. Kijk ik naar de gemiddelde dividend pay-out ratio van 50%-60% over de afgelopen 5 jaar, dan ga ik voor 2020 tenminste uit van een dividend van zo’n €0,90. Reken ik dan vervolgens met een “normaal” dividendrendement van zo’n 5,5%, dan kom ik uit op een koersdoel van €16. Gemiddeld genomen acht ik een 12 maands koersdoel van €14-14,5 als realistisch. Een marge van tenminste 10% naar mijn ondergrens van €12,5. Als eventuele triggers voor een hogere koers zie ik:

  • Door aantrekkend sentiment van de bankensector kan de algemene onderwaardering eruit lopen. Slechter dan slecht houd een keer op.
  • De schikking met het Openbaar Ministerie schaadt de winstontwikkeling minder dan verwacht.
  • ABN AMRO durft meer kapitaal vrij te spelen ten gunste van de winstontwikkeling. Bij concullega ING ligt de CET 1 ratio < 15%.

Samenvattend, in veel gevallen is de aanval de beste verdediging. Zo acht ik nu de huidige omstandigheden rondom ABN AMRO rijp om in de aanval te gaan. Wel heb ik oog voor mijn verdediging en selecteer ik een ABN AMRO rendement certificaat waarmee ik 8% potentieel rendement maak zolang ABN AMRO’s aandelenkoers niet met meer dan 26% in 8 maanden daalt tot onder €12,50. Afgaande op huidige en toekomstige ontwikkelingen vind ik tenminste €14 een reële (bodem)koers. Wat zou betekenen dat ik tijdelijke dalingen tot 15% nog prima kan opvangen. Aan de andere kant kan een omslag in waarderingssentiment in de bankensector, een meevallende schikking met het Openbaar Ministerie en minder verstikkende regelgeving ABN AMRO een boost in de noordelijke richting geven. Zo beleg ik in mijn ogen verstandig in ABN AMRO.

Details certificaat

ABN AMRO Rendement Certificaten (ISIN NL0013406135) met een richtprijs van €17,10

Andere specificaties:
Peildatum: 19 juni 2020
• ABN AMRO: €16,89 (aandeel mag 26% dalen)
• Prijs certificaat: €17,10
• Ondergrens: €12,50
• Bonusgrens: €18,40
• Maximaal rendement 8%

Succes met uw beleggingen!

Jordy Klijn

 

De Aandeelhouder TV

oktober 24, 2020

Wat is een aandeel? – #Beursspel 2020

oktober 23, 2020

AEX maakt zich op voor sterke correctie

oktober 23, 2020

AEX week 43 2020 – Nico Bakker – Daily Charts BNP Paribas Markets

oktober 23, 2020

Besi kan naar 50 euro

Columns

Nieuw
23 okt 10:00 Bas Heijink

AEX op weg naar 530

23 okt 08:58 BNP Paribas Asset Management

BNP Paribas AM – verkiezingen in de VS: Alles wat u moet weten

22 okt 11:21 Marco Knulst

Bitcoin naar hoogste niveau 2020

22 okt 08:55 Shaun Stevens

Vastgoed – De terugkeer van de levende doden; nou ja, voor nu

20 okt 09:44 Bas Heijink

TA AEX: Donkere wolken

Het laatste beursnieuws