Veranderingen in de Trendsignalenlijst Nederland

 • Aalberts: het koersdoel is verder verhoogd naar een volgend Fibonacciprojectieniveau.
 • ABN AMRO: tijdens de huidige correctie testte hij een belangrijke horizontale steun maar brak al wel neerwaarts door het 200-daags gemiddelde.
 • Ahold: na de krachtige verdere neerwaartse versnelling is er momenteel sprake van een zeer smalle consolidatiefase. De neerwaartse druk blijft intact.
 • Air France KLM: na de forse correctie test hij momenteel alweer de jaartop van begin juli.
 • Altice: na de verlaging van de opinie en de afronding van het hoofdschoudertoppatroon vond nog een terugtest plaats naar de neklijn van dit patroon. Trend blijft neerwaarts gericht.
 • Galapagos: na de zeer forse correctie en de daaropvolgende trendomkeer is hij in een zeer krachtig tempo weer fors opgelopen. Hij nadert alweer zijn jaartop.
 • Gemalto: testte vorige week precies het koersdoel van de short-opinie.
 • KPN: de huidige terugval lijkt uit te monden in de vorming van een volgende hogere middellangetermijnbodem.
 • Randstad: na de langdurige en forse correctie breekt Randstad vandaag voor het eerst door de sinds mei dalende toppenlijn. Een slotkoers hierboven betekent een eerste duidelijke verbetering in het kortetermijnbeeld.
 • Unilever: na de correctie die in de maand juni plaatsvond, nadert hij alweer zijn jaartop. Wel is er de laatste twee maanden sprake van een stijgende wig. Een doorbraak onder de stijgende bodemlijn van dit patroon zou een volgende correctie kunnen opstarten.
 • Vopak: testte vorige week bijna het (short) koersdoel.

Bas Heijink

Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen.

Hij behaalde zijn bul Beleidsgerichte Financiële Economie op de Universiteit van Nijmegen in 1999, en is nu bezig met MTA. Heijink is verder verantwoordelijk voor het opstellen van de Technische Visie van ING Private Banking.

Disclaimer
Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist van het ING Investment Office en is uitgebracht door ING Bank N.V. en afgesloten elke dag voorbeurs. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon of onderdeel dat tot de ING Groep N.V. behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies.

Door te klikken op deze link kunt u zien welke maatregelen ING neemt om belangenverstrengeling met betrekking tot aanbevelingen te voorkomen en te vermijden. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Geef een reactie