Toegang tot al onze analyses en koopstips? Word abonnee
AEX
AMX
BEL20
NAS100
US30
Bekijk realtime koersen

AEX Koers: klassieke toppatronen 631?

AEX Koers: klassieke toppatronen 631?
10 mei 2022 om 15:51

AEX Koers onder druk hoe nu verder?

De opgaande trend in de AEX Koers werd begin dit jaar beëindigd en we zien klassieke toppatronen. Deze situatie is vergelijkbaar met de periode 1998 – 2001 en ik acht een beweging naar (in eerste instantie) de 631 realistisch in de komende maanden.

Het (omgekeerde) hoofd-schouderpatroon is waarschijnlijk het betrouwbaarste omkeerpatroon in de technische analyse

Begin dit jaar werd de sinds maart 2020 opgaande bodemlijn neerwaarts gebroken en kwam er een einde aan de zeer lange en krachtige opgaande beweging. In februari werd vervolgens bij 755 de neklijn van een groot hoofd-schoudertoppatroon gebroken (en daarmee geactiveerd). Als we uitzoomen en kijken naar de situatie sinds april vorig jaar, zien we een nog groter hoofd-schoudertoppatroon met de neklijn bij 678 en een koersdoel dat rond de 510 ligt. Een structurele slotkoers onder de 678 zet een volgende fase in gang van de neerwaartse trend in de AEX. Ook is sinds begin dit jaar een patroon van lagere toppen te zien in de AEX. Kortom : de seinen staan op rood en de kans op een neerwaarts vervolg acht ik groot in de komende maanden, met als eerste richtpunt de 631.

Geniet nu van 50% korting op een Premium Account bij De Aandeelhouder. Ja, dat wil ik!

Bron: Reuters Metastock XVII, 9 mei 2022.

AEX Koers op weg naar de 631 punten

Op dit moment ligt een scherp dalende toppenlijn bij 719, die dagelijks 1 punt zakt en een week geleden nog werd getest. Een opwaartse doorbraak ervan, met bevestiging boven de 743-top, zou een eerste verbetering zijn en een indicatie van een tijdelijke zijwaartse tendens. Met de doorbraak onder de 678 lijkt een dergelijk scenario voorlopig van de baan en is de kans groot op en krachtig verder neerwaarts vervolg.

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

 

Risicobarometer ING Investment Office

Signaal +
Macro-economie + Groei wereldeconomie zwakt af, maar blijft positief
Liquiditeit / rente + Centrale banken schalen stimulering af, maar nog geen sprake van verkrapping
Waardering = Aandelen aantrekkelijker geworden door koersdaling en hogere winstgroeiverwachtingen
Sentiment¹ + Sentiment is negatief, markt wordt momenteel gedreven door angst
Technische analyse² - Dalende trend intact, huidige herstelbeweging kan leiden tot vorming van lagere top
Deze tabel wordt maandelijks geüpdatet. Laatste wijziging: 30 maart 2022

 

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief.
² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie.

Disclaimer
Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist en is uitgebracht door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. op 10 mei 2022 om 11:30 uur. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: Credit Suisse, BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P. Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2022 ING Bank N.V., Amsterdam.

Wil je direct op de hoogte zijn van het laatste beursnieuws?

Schrijf je nu in voor onze gratis nieuwsbrief en mis niks!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.