Zoeken in de Aandeelhouder
NED25 *
NLMID *
BE20 *
NAS100 *
US30 *
USA500 *
VIX *
EUR/USD *

Column

Marco Knulst - donderdag, 8 juni 2017 10:24

AEX Index technisch positief of negatief?

Als onderdeel van mijn analyses maakt ik gebruik van de golden- en dead crosses methode. De stand van de grafieken vertelt mij de visie van de markt c.q. beleggers. De grafiek werkt voor mij als een soort barometer. Een golden cross wijst erop dat het marktsentiment positief is. De kans is dan aanzienlijk dat de koers verder zal gaan stijgen. Een dead cross daarentegen geeft aan dat de koers waarschijnlijk verder zal gaan dalen. Althans dat zegt mijn barometer, mijn risico-indicator. Het gebruik van mijn risico-indicator is voor mij echter niet leidend. Mijn fundamentele visie is het belangrijkst. De fundamentele visie komt tot stand door naar waarderingen te kijken en naar interacties op de financiële markten. In deze analyse beperk ik mij tot een analyse van de AEX Index en bespreek mijn risico-indicator en laat met een bepaalde waarschijnlijkheid zien in hoeverre steeds meer aanhangers overtuigd raken van een bepaalde beweging.

Stap 1: Wat is de status van mijn risico-indicator voor de AEX Index?

Als alle 25 onderliggende ondernemingen in koers stijgen, zal het u niet verbazen dat de AEX-index stijgt. En als ze alle 25 dalen, zult u ook begrijpen dat de index daalt. Maar vaak is de praktijk anders. Er zijn binnen één index zowel bedrijven die bewegen in opgaande als in neergaande trends.

De AEX-index noteert nog steeds in dezelfde golden cross-fase als vorig kwartaal. Er is volgens mijn risico-indicator sprake van een lange termijn opgaande trend. Op 22 juli 2016 is deze laatste golden cross-fase begonnen. Vanaf dat moment noteert de blauwe lijn onophoudelijk boven de rode lijn. Vanaf december noteert de AEX Index voortdurend boven de blauwe lijn. Een signaal wat wijst op een sterk stijgende trend! Zolang de koers niet meer dan 3 aaneengesloten beursdagen onder de blauwe lijn noteert, is een continuatie van deze sterke trend het meest waarschijnlijk.

[caption id="attachment_17215" align="alignnone" width="625"]Aex golden en dead crosses Analyse 12 maanden Aex Index[/caption]

Na het golden cross-signaal waren alle momenten dat de koers het 200-daags voortschrijdend gemiddelde aantikte, achteraf gezien ideale aankoopmomenten. De kracht van beide lijnen, zowel de rode als blauwe lijn, komen in de grafiek van het afgelopen jaar goed naar voren. Het blind vertrouwen op mijn risico-indicator had tot nu toe voor een prima rendement gezorgd. Het aankoopniveau van de AEX-index was op 22 juli 2016 453,35 punten. Inmiddels noteert de AEX Index 534,71 punten. Een koerswinst van 17,95%. Achteraf is beleggen makkelijk, maar had u deze stijging vooraf kunnen voorspellen? De hoofdtrend is in ieder geval duidelijk positief.

Hoe betrouwbaar is de huidige golden cross in de AEX Index?

Warren Buffett investeert nooit in beleggingen die hoog gewaardeerd zijn. “Wees niet hebzuchtig wanneer anderen dit zijn. Wees hebzuchtig wanneer anderen bevreesd zijn”, is één van zijn bekende uitspraken. De lange termijn grafiek van de AEX Index leert ons dat de meest recente golden cross van juli 2016 plaatsvond terwijl deze nog relatief ver verwijderd is van de hoogste koers ooit. Dit zegt overigens niets over de mogelijkheden van verdere koersstijgingen. Wellicht is de reden dat de winsten van de onderliggende bedrijven veel lager zijn dan ten tijde van de recordniveaus van de AEX. De koers dient tenslotte een afspiegeling te zijn van (toekomstige) winsten.

De betrouwbaarheid van golden crosses verschilt naar mijn mening. Een golden cross na een koersdaling van 50% of meer is naar mijn mening het meest interessant. Dan hebben we namelijk te maken met de uitspraak: “Wees hebzuchtig wanneer anderen bevreesd zijn”. De laatste grote correctiefase begon in 2015 en eindigde vorig jaar februari. Sindsdien heeft de AEX Index geen noemenswaardige correctie meer laten zien en noteert inmiddels hoger dan de niveaus van 2015.

De huidige golden cross-fase duurt nu ruim 10 maanden. Een gemiddelde golden cross-fase duurt ongeveer 1,5 jaar. Er kan dus nog meer in het vat zitten. Ondanks dat de AEX Index het niveau van voor het begin van de kredietcrisis nadert, is dit geen reden om op basis van mijn risico-indicator negatief te zijn. De betrouwbaarheid van het huidige golden cross-signaal is hoog en daarmee positief.

Technische analyse Aex Index

Levert het handelen enkel op basis van golden- en dead cross-signalen rendement op bij de Aex Index?

Om de kracht van de golden en dead cross duidelijk te maken heb ik een analyse gemaakt van het zuiver volgen van golden- en dead cross-signalen vanaf 1 januari 2000 (zie onderstaande tabel). Daarbij heb ik in mijn onderzoek de eerste transactie volgens de golden crosses beleggingsmethode pas gedaan bij de eerste golden cross na 1 januari 2000. Bij de berekening van het rendement op lange termijn is geen rekening gehouden met dividend, rente en transactieprovisies. Mijn inschatting is overigens dat, rekening houdend met deze extra factoren, het resultaat slechts beperkt zal wijzigen. In de periode van golden crosses ontvangt de belegger op basis van de Golden Crosses beleggingsmethode tenslotte ook gewoon dividend en in tijden van dead crosses ontvangt hij of zij rente over de liquiditeit. Daarnaast is het aantal transacties zeer gering. Er zijn deze eeuw slechts 10 golden en 9 dead crosses geweest. 19 transacties in een AEX-tracker betekent weinig transactiekosten. In perioden van dead crosses betaalt u geen beheerfee, wat u bij een buy-and-hold strategie wellicht wel heeft.

Het begin van deze eeuw kenmerkte zich door de ICT-crisis. Deze crisis veroorzaakte een forse correctie op de Amsterdamse beurs. Het uiteindelijke rendement vanaf de eeuwwisseling ligt bij het volgen van de Golden Crosses risico-indicator fors hoger dan voor de buy-and-hold strategie. Een belegger die de buy-and-hold strategie had toegepast en tegen de slotkoers van 31 december 1999 had gekocht, had nu een rendement behaald van -20,36%. De belegger die bij iedere golden cross tegen de slotkoers van die dag had gekocht en op iedere daarop volgende dead cross tegen de slotkoers had verkocht, had een rendement behaald van 96,94%! De Golden Crosses beleggingsmethode heeft vooral toegevoegde waarde in perioden dat beurzen een crisis doormaken. Verliezen worden dan beperkt. De slechtste beleggingsperiode op basis van mijne risico-indicator was tijdens de ICT-crisis. De eerste handeling op basis van de methode leverde meteen een verlies op van 22,68%. Voor degene die op basis van mijn indicator destijds gestart waren, was dit niet direct hoopgevend. Maar de tabel laat duidelijk zien dat er tijdens de kredietcrisis, de periode 2006 t/m 2009, geen enkele transactie was met een verliesresultaat! De periode 2011/2012 was weer duidelijk lastiger voor het beleggen op basis van mijn indicator. De beste golden cross-fase in de AEX Index was de periode 10 augustus 2012 t/m 16 september 2015 met een winst van 31,48%.

Rendement AEX index

Voorlopig staat de huidige golden cross-fase op een tussentijdse winst van 17,95% en lijkt hiermee op weg naar een nieuwe mooie winstfase. Overigens is een groot deel van dit rendement pas gerealiseerd na de verkiezingsuitslag op 9 november 2016. De golden crosses beleggingsmethode laat voornamelijk zijn toegevoegde waarde zien bij dalende beurzen. Van de 10 golden crosses sinds de eeuwwisseling zijn er 3 verlieslatend geweest. Mijn risico-indicator signaleert overigens geen crashes. Plotselinge sterke koersdalingen kunnen zich in iedere periode voordoen. Ook in een golden cross-fase. De beurscrash van 1987 was zo’n voorbeeld die niet vooraf door mijn risico-indicator werd gesignaleerd.

Ik realiseer mij dat het startpunt van de vergelijking van de 2 methoden arbitrair is. Door de eeuwwisseling te kiezen als startdatum komt mijn risico-indicator goed uit de verf. Ik had ook perioden kunnen rapporteren waarin de Golden Crosses beleggingsmethode minder voordeel zou opleveren ten opzichte van de buy-and-hold strategie. Universitaire onderzoeken wijzen uit dat het gebruik van mijn risico-indicator op Amerikaanse beurzen over langere perioden geen extra rendement geven. De rendementen zijn ongeveer gelijk. Maar de onderzoeken wijzen wel uit dat het risico van mijn beleggingsmethode, op basis van golden- en dead crosses, lager ligt. De lange termijn bewijst dat gedisciplineerd handelen op basis van golden crosses geen extra rendement oplevert, maar het risico wel verlaagd. In dit voorbeeld van de AEX-analyse gaat een lager risico tevens gepaard met meer rendement. Een prachtige combinatie. Op basis van de huidige golden cross-fase rechtvaardigt de lange termijn analyse van mijn risico-indicator een positie in de AEX Index, oftewel POSITIEF.

De Aandeelhouder TV

januari 16, 2021

In hoeverre betekent de goede eerste beursweek ook een goed 2021?

januari 15, 2021

De Aandeelhouder Podcast Afl. 1 – Chiprally, olietankers, post (DHL) & bezorgsector (JET)

januari 15, 2021

AEX klaar voor 700 punten

januari 15, 2021

AEX week 2 2021 11:30 uur – Nico Bakker – Daily Charts BNP Paribas Markets

Columns

Nieuw
16 jan 13:41 Redactie

Vandaag in DAZ: PostNL, Euronav en China

15 jan 18:36 Redactie

Nieuw: Luister nu De Aandeelhouder Podcast!

15 jan 07:53 Nico Inberg

Euronav: Tankers bijna gratis

15 jan 07:51 Redactie

3 aandelentips in de energiesector

14 jan 14:56 Redactie

Kijk terug! Chatten met Nico

Het laatste beursnieuws