--- ---

De eerste aanval op de zware weerstand van 564 is afgeslagen. Er werd op de daggrafiek een eerste toppatroon gevormd. Voordat gesproken kan worden van een top is echter een verdere daling noodzakelijk.

‘Tweezers’ top gevormd bij 563,30

Gisteren was de eerste duidelijke neerwaartse candlestick van dit jaar waarbij de slotkoers lager lag dan de openingskoers. Op de 1e handelsdag van dit jaar lag de slotkoers ook nipt onder de openingskoers, maar toen werd een bodempatroon, een zogenoemde hammer, gevormd. De overige 5 handelsdagen zagen we dagelijks ‘witte’ candlestick, ofwel positieve candlesticks waarbij de slotkoers boven de openingskoers lag. Kijken we naar de laatste 2 handelsdagen dan zien we een dubbele top bij 563,30. Doordat deze dubbele intraday-top in 2 achtereenvolgende handelsdagen werd gevormd, is dit een zogenoemde ‘tweezers top’ geworden. Een eerste indicatie dat de AEX een verdere terugval zou kunnen inzetten. Met de vorming van deze top werd de belangrijke 564-grens bijna getest. Bij de 564 is de dubbele top te vinden die in 2007 op de borden werd gezet. Na de vorming van deze top werd een forse en langdurige bearmarkt gestart die de AEX tot onder de 200-puntengrens terugbracht begin 2009. Deze bodem in 2009 was het startpunt van de huidige en zeer lange bullmarkt. De 564 is overigens ook de laatste belangrijke top tot aan de 700-puntengrens uit het jaar 2000. Ik acht de kans nog steeds groot dat de 564 niet ineens structureel gebroken zal worden en dat rond de 564 een top gevormd kan worden als startpunt voor een forsere correctie in het 1e kwartaal van dit jaar. Pas een structureel slot boven de 564 zorgt voor de start van de volgende fase in de stijgende langere trend.

Stijgende bodemlijn sinds begin 2016 bij 547 te vinden
Een structureel slot in de komende tijd boven de 564 zou de weg openen richting de horizontale niveaus van 590 en 610. Hier liggen enkele toppen en bodems uit de jaren 1998 – 2001. De bovenkant van het sinds 2009 stijgende trendkanaal op de logaritmische maandgrafiek ligt overigens pas 620. Het laatste raakpunt van deze toppenlijn is in april 2015 te vinden bij 510. Dit was destijds het startpunt van een forse terugval van ongeveer 25% die uiteindelijk zorgde voor de vorming van een belangrijke langetermijnbodem bij 378 in februari 2016. Deze bodem was in 2016 het startpunt van de huidige opwaartse versteiling. Er is een duidelijke en structurele slotkoers onder deze bodemlijn noodzakelijk om een forsere correctie op te starten. Op de eerste handelsdag van dit jaar brak de AEX hier voor het eerst intraday onder, met een bodem bij 540,35. Maar deze doorbraak bleek vals en de euforie in de markt werd weer voortgezet waarna ook alle toppatronen van de afgelopen twee maanden boven de 557,40 weer werden opgeheven. De markt blijft krachtig, maar de stijging lijkt wel op zijn laatste benen te lopen. Het belangrijkste te breken niveau is de stijgende bodemlijn sinds 2016 die momenteel bij 547 is te vinden.

Geen ‘forsere’ correctie in de AEX sinds februari 2016
In het afgelopen jaar zagen we een verdere voortzetting van de stijgende middellangetermijntrend en vanaf de februari 2016-bodem bij 378 hebben we in de AEX geen forsere correctie (van meer dan 10%) meer gezien. Vorig jaar vonden er slechts een tweetal kleine correcties en een mini-correctie van 4% plaats, een situatie die we sinds 2009 nog niet hebben meegemaakt. Ook vonden er in 2017 een tweetal zeer krachtige opgaande bewegingen plaats zonder tegenreacties, ook een zeldzame beweging. Een forsere correctie is dus normaal en gezond voor het stijgende langetermijnbeeld na de krachtige opgaande bewegingen. In het kortetermijnbeeld werd dus een tweezers top gevormd waarbij de 563,30 nu de eerste weerstand is. Daarboven ligt de 564, de stijgende kortetermijntoppenlijn bij 567,30 en het 161,8%-Fibonacci-projectieniveau van de recente consolidatiefase bij 572. Een overshoot van enkele dagen is mogelijk, maar de kans op de vorming van een top acht ik groot. Gisteren werd een klein deel van de 2e opwaartse gap van dit jaar gesloten. Deze staat nu nog open tussen 558,15 en 559,15. Een verdere sluiting van deze gap en een beweging onder de vorige (november) top bij 557,40 zouden meer bevestiging geven aan een potentiele top. Uiteindelijk moet wel de stijgende langere bodemlijn bij 547 worden gebroken om definitief te kunnen spreken van een top in de markt en startsein voor een diepere correctie in de AEX.

korte termijn lange termijn steunniveaus weerstandniveaus
Short Long 558,15–559,15 / 557,40 / 552 / 546,10 563,30 / 564 / 566,40 / 572

 

Bas Heijink

Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen.

Hij behaalde zijn bul Beleidsgerichte Financiële Economie op de Universiteit van Nijmegen in 1999, en is nu bezig met MTA. Heijink is verder verantwoordelijk voor het opstellen van de Technische Visie van ING Private Banking.

In 2014 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste beleggingsexpert’ van beleggingssite belegger.nl. In 2016 en 2017 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste technisch analist’.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid elke dag voorbeurs door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Geef een reactie