--- ---

Voor de 6e keer in anderhalf jaar tijd test de AEX de zone 572 – 577. Hiermee wordt deze weerstandszone steeds sterker. Een doorbraak creëert meer opwaartse ruimte, maar blijf alert op omkeerpatronen en verzwakkingen.

Dit jaar werd de toppenzone 572 – 577 alweer driemaal getest, net als in 2018. De eerste keer was eind april met een dubbele top bij 572 waarna de 1e normale correctie van dit jaar werd ingezet die de gehele maand mei duurde. De AEX viel toen terug naar de 534,50. Deze bodem zorgde voor een nieuwe krachtige herstelbeweging waarbij begin juli de jaartop werd opgehoogd naar 574,35. In de afgelopen twee handelsdagen vond opnieuw een test van deze zware weerstandszone plaats waarbij de jaartop iets verder werd opgehoogd naar een niveau van 574,85. Zolang er echter geen structurele en krachtige doorbraak boven de 577 (top van de zomer 2018) plaatsvindt, wordt deze zone steeds sterker en moeten we alert zijn op omkeerpatronen en een plotselinge krachtige neerwaartse omkeer. Boven de 577 ontstaat ruimte naar de zone 600 – 610. Dit zou dan ook betekenen dat een nieuwe stijgende middellangetermijnbodemlijn is te trekken langs de bodems van 472,20 (december 2018) en 534,50 (mei 2019). Overigens zou dit niet betekenen dat een nieuwe krachtige bullmarkt voor de komende jaren is ontstaan. Ook zou dit niet betekenen dat de voormalige sinds begin 2009 stijgende langetermijntrend wordt hervat. Deze meerjarige trend werd namelijk in het laatste kwartaal van 2018 neerwaarts gebroken. Deze doorbraak vond toen plaats op de logaritmische maandgrafiek. De huidige bewegingen passen nog steeds in het grote topvormingsproces dat al sinds begin 2018 werd gestart. Begin dit jaar werd dit topvormingsproces tegen mijn verwachting in nieuw leven in geblazen met de opwaartse doorbraak door de sinds juli 2018 dalende toppenlijn.

Grafiek AEX-index op dagbasis


Bron: Reuters Metastock XV, 18 juli 2019


Tegenstrijdigheden in de marktsituatie

In de eerste vier maanden van dit jaar vond een zeer krachtige opwaartse beweging plaats van ongeveer 100 punten zonder noemenswaardige tegenreacties. Een dergelijk krachtige beweging hebben we de afgelopen jaren niet gezien. Alleen in maart vonden 2 kleine tegenreacties van minder dan 3% plaats. De enige correctie van dit jaar vond in mei plaats toen de AEX terugviel vanaf de 572 naar 534,50. Met deze terugval werd overigens precies het 200-daags gemiddelde teruggetest en het 1e (38,2%) Fibonacci-retracementniveau van de gehele opwaartse beweging in de eerste vier maanden van dit jaar. Veel Europese indices bevinden zich nog steeds ruim onder de toppen van de afgelopen jaren. Dit zien we vooral terug in de Duitse Xetra DAX. In de VS hebben enkele indices, zoals de S&P 500 en de Nasdaq 100 al wel hun all-time highs gebroken, maar blijken nog niet krachtig door te zetten. Voorlopende indices als de DJ Transport Index bevinden zich nog steeds in een dalende trend. Ook als we kijken naar de technische situatie in veel intermarktindicatoren, zoals de olieprijs, de goudprijs en de rente zien we veel tegenstrijdige bewegingen. De euforie (contrair signaal) bevindt zich verder op hoge niveaus, wat we geregeld zien bij de vorming van een belangrijke top en als laatste is er in de afgelopen maanden duidelijke negatieve divergentie ontstaan in de technische indicatoren. Zo vormen de RSI en de MACD momenteel aanzienlijk lagere toppen ten opzichte van de eerdere recordstanden in april. Dit betekent dat de koopdruk niet meeloopt met de huidige stijgingen in de aandelenmarkten. Ook zien we in veel indices de contouren ontstaan van de grote stijgende wigpatronen (ook in de S&P 500 en de Nasdaq 100) wat potentiele toppatronen zijn. Toch moeten de signalen zelf vanuit de grafiek komen en zolang er geen topvormingssignalen worden gegeven danwel bevestigd worden, blijft de kans aanwezig dat de jaartoppen verder verhoogd kunnen worden. Daarbij moeten we wel alert zijn dat het kan gaan om een tijdelijke overshoot.

Breekt de AEX door de 577? Of zijn dit de laatste opwaartse bewegingen voor een forse terugval?
In het kortetermijnbeeld van de AEX werd de sinds juni stijgende bodemlijn al neerwaarts gebroken. Deze startte bij de mei-bodem van 534,50. De huidige oplevingen zijn te zien als terugtest naar deze voormalige stijgende bodemlijn en de vorming en test van een meervoudige horizontale toppenzone. Pas een structureel slot boven de 577 kan een krachtige voortzetting inzetten naar de 600 – 610, waarna een nieuwe stijgende middellangetermijnbodemlijn is te trekken. Begin deze maand werd al bij de 574,35 een bearish engulfing gevormd en ook nu moeten we alert zijn op de vorming van nieuwe toppatronen. Ondanks de eerdere neutralisatie van de stijgende kortetermijntrend werd een top tot op heden nog niet bevestigd. Meer duidelijkheid voor de vorming van een top wordt gegeven onder de meest recente bodem (en tevens bovenkant van een nog openstaande opwaartse gap) bij 564,55. Hiermee is ook te zien dat de handelsruimte de laatste 2 weken zeer beperkt is in het kortetermijnbeeld. Definitieve bevestiging van een belangrijke top voor een langere periode treedt op onder de bodem van 554,40. Bovenliggende steunpunten zijn verder nog te vinden bij de 562,20 en het 50-daags gemiddelde bij 557,10.

Visie technische analyse

korte termijnlange termijnsteunniveausweerstandniveaus
NeutralShort564,55 / 562,20 / 559,10 / 557,10575,90 / 574 – 577 / 584 / 595
Bas Heijink

Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen.

Hij behaalde zijn bul Beleidsgerichte Financiële Economie op de Universiteit van Nijmegen in 1999, en is nu bezig met MTA. Heijink is verder verantwoordelijk voor het opstellen van de Technische Visie van ING Private Banking.

In 2014 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste beleggingsexpert’ van beleggingssite belegger.nl. In 2016 en 2017 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste technisch analist’.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid elke dag voorbeurs door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Geef een reactie