NED25 *
NLMID *
BE20 *
NAS100 *
US30 *
USA500 *
VIX *
EUR/USD *

Column

Bas Heijink woensdag, 3 juni 2020 09:51

200-daags gemiddelde in zicht

De AEX blijft verder oplopen binnen de grenzen van zijn stijgende kortetermijntrend. Hij nadert nu het belangrijke 200-daags gemiddelde bij 560,80. Waar en wanneer wordt de volgende top gevormd? Ondanks zeer krachtig herstel blijft de dalende lange trend intact


Medio mei testte de AEX nog de meervoudige en belangrijke steunzone bij 489 – 491. Vanaf deze bodem werd de huidige opgaande kortetermijntrend gestart die momenteel al 60 punten groot is. In de voorafgaande periode bevond de AEX zich in een zijwaartse consolidatiefase, maar de structurele doorbraak boven de 528,70 zorgde voor een verder opwaarts vervolg. De eerste weerstand bij 540 werd al snel doorbroken en ook de eerdere neerwaartse openstaande gap tussen 543,90 en 547,80 werd gisteren gesloten. Het volgende en belangrijke weerstandniveau is bij het vlakke 200-daags gemiddelde te vinden van 560,80. Ik gaf vorige week al aan dat de huidige opgaande kortetermijnbeweging beperkt potentieel had tot ongeveer dit 200-daags gemiddelde. Zolang er echter geen toppatronen worden gevormd danwel verslechteringen plaatsvinden in het kortetermijnbeeld, blijft een test en mogelijk kortstondige doorbraak kansrijk. Toen de AEX onder de 400 punten noteerde en een bodem plaatste bij 389,70 was de afstand tussen de koers en dit gemiddelde opgelopen tot ongeveer 45%.

In een minder volatiele markt zien we vaak al een tegenreactie zodra deze afstand tussen de 10% en 15% ligt. De inhaalslag is enorm geweest in de afgelopen maanden. De afstand is inmiddels teruggelopen tot ongeveer 2%. Toch blijft er sprake van een dalende langetermijntrend (bearmarkt) ondanks dat er sprake is van een zeer krachtige herstelbeweging. Naar mijn mening blijft het een zoektocht naar de 1e duidelijke lagere top. Dit zien we in veel indices, behalve in de Nasdaq 100 waar een dubbele langetermijntop in de maak lijkt te zijn. Ook de euforie onder beleggers is weer fors gestegen en geeft een contrair signaal af.

Visie technische analyse:

korte termijn lange termijn steunniveaus weerstandniveaus
Neutral Short 548 / 541 / 528,70 / 528 / 523,30 560,80 / 562,30 / 570 / 573

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 2 juni 2020, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Opwaarts potentieel lijkt beperkt. Wees alert op toppatronen, de stijgende bodemlijn en een plotselinge verzwakking
Er is niet alleen sprake van een test van het 200-daags gemiddelde, deze herstelbeweging is ook te zien als terugtest naar de voormalige (en al in 2018 gebroken) voormalige stijgende langetermijnbodemlijnen. In de voormalige bullmarkt sinds 2009 zagen we namelijk meerdere opgaande langetermijnbodemlijnen. De eerste lijn bevindt zich momenteel rond de 570 punten en zou zelfs in een overshoot situatie kunnen worden teruggetest. Inmiddels zijn de technische indicatoren ook fors opgelopen vanaf de extreem lage niveaus rond de jaarbodem. Maar ook deze indicatoren testen momenteel belangrijke (lagere) toppen. Ondanks dat het herstel krachtiger is tijdens deze sinds maart aanwezige opgaande beweging dan ik 2 maanden geleden voorzag, blijf ik bij mijn langetermijnopinie dat dit een herstelbeweging in een bearmarkt betreft. We moeten dan ook alert blijven op de vorming van nieuwe toppatronen en verslechteringen in het kortetermijnbeeld. Zolang deze echter niet optreden, blijft de kans op hogere toppen aanwezig. Kijken we naar de opgaande kortetermijnbeweging van de afgelopen 2 weken dan zien we een meervoudig geteste bodemlijn die dagelijks 3,5 punt oploopt en vandaag alweer bij 541 is te vinden. Het is een kwestie van tijd voordat deze wordt gebroken. Hieronder treedt de 1e verslechtering in het kortetermijnbeeld op en lijkt een top te zijn geplaatst. Toch is er meer nodig om deze top te bevestigen.

In het middellangetermijnbeeld is door de recente opwaartse doorbraak een volgende (en opnieuw minder steile) opgaande trend te zien. De startte bij de 389 en loopt langs de recente bodem van 492. Deze nieuwe opgaande bodemlijn verloopt ook relatief steil met een dagelijkse stijging van 2,5 punt. Vandaag ligt deze bodemlijn bij 528. Een structurele doorbraak hieronder zou de bevestiging zijn dat een top is gevormd en de volgende neerwaartse beweging kan starten. Maar voor de komende dagen moeten we eerst bezien of het 200-daags gemiddelde in deze relatief euforische markt kan worden getest en of de opgaande kortetermijnbodemlijn zal worden gebroken. Voor vandaag lijkt de AEX voor de 2e dag op rij met een opwaartse gap te openen. Dit is inmiddels de 4e opwaartse gap vanaf de recente bodem bij 492. De kans op een exhausting gap hierbij is groot, maar dat zou gepaard moeten gaan met de vorming van een toppatroon binnen enkele dagen. Kortom: blijf alert op de vorming van toppatronen tijdens deze krachtige opwaartse beweging en verslechteringen in de markt onder de genoemde stijgende bodemlijnen. Een plotselinge en forse neerwaartse omkeer kan mogelijk al binnenkort starten.

Euro-dollar: uitbodemingsscenario en opwaartse doorbraak
Er lijkt een draai in de euro-dollar beweging te hebben plaatsgevonden. Ruim 2 jaar bevond dit valutapaar zich in een dalende tendens. Kijken we naar deze bewegingen dan zien we een dalende toppenlijn die al eerder zeer krachtig werd doorbroken, maar daarna toch weer lagere niveaus opzocht. In de afgelopen dagen brak de euro-dollar door deze dalende toppenlijn wat een duidelijke verbetering opleverde voor een verdere stijging van de euro ten opzichte van de dollar. We zagen drie maanden geleden de vorming van een dubbele bodem bij 1,0640 waarna het uitbodemingsscenario werd voortgezet. Vanaf die bodem zagen we namelijk de vorming van steeds iets hogere bodems.

Na de opwaartse doorbraak boven de meervoudige toppenzone van 1,10 werd een krachtig opwaarts vervolg ingezet waarbij ook de langere dalende toppenlijn in de afgelopen dagen werd gebroken. Toch moet er nog bevestiging worden gegeven boven de zware horizontale weerstandszone van 1,1450 -1,1490. Daarboven is in het langetermijnbeeld een krachtig opwaarts signaal gegeven en bevestigd. Zolang dat niet gebeurt, kan er in de komende maanden een meer zijwaartse (en brede) consolidatiefase aanbreken, waarbij de kans op verdere bodemvorming wel realistisch is. Boven de 1,1490 ontstaat voor de daaropvolgende tijd ruimte richting 1,20 – 1,21. Kortom de kracht van de dollar lijkt in het langeretermijnbeeld ten einde te zijn gekomen. Eerste steunpunten liggen nu bij 1,10 en 1,0880.

Grafiek Euro-dollar op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 3 juni 2020

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office

Signaal -
Macro-economie - Maatregelen om virusverspreiding te beperken hebben enorme economische impact
Liquiditeit / rente ++ Centrale banken halen alles uit de kast en draaien de geldkraan vol open
Waardering - ‘Veilige' beleggingen hooggewaardeerd, maar aandelen zijn ook duur geworden
Sentiment¹ - Beleggers nemen gevolgen coronacrisis voor economie en bedrijfswinsten te licht op
Technische analyse² - Veel indices lijken bezig met de vorming van een lagere top
Deze tabel wordt een keer per maand geüpdatet. Laatste wijziging 13 mei 2020

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief.
² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie.

Disclaimer
Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analyst, en is en uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 3 juni 2020 om 09:43 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P. Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics, UBS en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en/of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2019 ING Bank N.V., Amsterdam.

Meer weten over technische analyse?
Zie onze uitleg van technische begrippen.

 

De Aandeelhouder TV

november 26, 2021

AEX en DAX duiding van dag- en weekchart – 26nov21

november 26, 2021

Corona strikes back | De Aandeelhouder Podcast Afl. 46

november 26, 2021

Black Friday op de beurs: 3% korting | Nico over de Beurs

november 26, 2021

Corona dip | 26 november 2021 | Markets Update van BNP Paribas Markets

Columns

Nieuw
25 nov 13:41 Redactie

NIEUW: Koersdoelen en Adviezen op ruim 100 aandelen!

25 nov 11:21 Marco Knulst

DEAD CROSS Nederlandse Smallcaps (AScX)

24 nov 14:07 Peter Garnry

Nederlandse aandelen zeer gevoelig voor stijgende rente

24 nov 09:18 Nico Inberg

OCI grijpt kans in groene economie

24 nov 08:28 Bas Heijink

Meer negatieve signalen in de AEX

Het laatste beursnieuws